1 Kestävän talouden Suomi

Julkiset hankinnat – kokonaisvolyymi ja datan hyödyntäminen

Vastuuministeriö valtiovarainministeriö
Julkiset hankinnat - kokonaisvolyymi ja datan hyödyntäminen
Käynnissä
Teknologian tutkimuskeskus VTT, Pellervon taloustutkimus PTT, Owal Group, PTCServices

Kasvuyritysten rahoitus Suomessa

Vastuuministeriö työ- ja elinkeinoministeriö

Väestörakenteen muutoksen kokonaistaloudelliset vaikutukset

Vastuuministeriö valtiovarainministeriö
Väestörakenteen muutoksen kokonaistaloudelliset vaikutukset
Käynnissä
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos

2 Hiilineutraalius, luonnon monimuotoisuus sekä asuntopolitiikka

Hiili- ja ympäristöjalanjäljen sisällyttäminen hankintoihin

Vastuuministeriö ympäristöministeriö
Hiili- ja ympäristöjalanjälki hankinnoissa – lainsäädäntö ja mittaaminen (HILMI)
Käynnissä
Itä-Suomen yliopisto, Suomen ympäristökeskus, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto, Vrije Universiteit Brussels

Ilmastovaikutusten arvioinnin sisällyttäminen ympäristölupamenettelyyn

Vastuuministeriö ympäristöministeriö
Ilmastovaikutukset ja ympäristölupamenettely (ILU)
Käynnissä
Suomen ympäristökeskus SYKE, Itä-Suomen yliopisto

Kävelyn ja pyöräilyn edistämisen mahdollisuudet ja esteet

Vastuuministeriö liikenne- ja viestintäministeriö

3 Suomi kokoaan suurempi maailmalla

Ilmastosiirtolaisuus: kohti ilmiön parempaa ymmärtämistä ja hallintaa

Vastuuministeriö ulkoministeriö
Ilmastosiirtolaisuus: kohti ilmiön parempaa ymmärtämistä ja hallintaa (ILMASI)
Käynnissä
Oulun yliopisto, Siirtolaisuusinstituutti

Suomalaisen tiedediplomatian tila ja mahdollisuudet

Vastuuministeriö ulkoministeriö
Suomalaisen tiedediplomatian uudet toimintamallit ja käytännöt
Käynnissä
Frisky & Anjoy Oy, Suomalainen tiedeakatemia

Yritysten ihmisoikeusvaikutukset ja niiden hallitseminen

Vastuuministeriö työ- ja elinkeinoministeriö
Suomalaisyritysten ihmisoikeussuoriutumisen tila (SIHTI)
Käynnissä
Hanken Svenska handelshögskolan, FIANT Consulting Oy, Ihmisoikeuskeskus, 3bility Consulting

4 Turvallinen oikeusvaltio Suomi, sen kehittäminen ja puolustuspolitiikka

Seksuaalirikosten tekijät, tekotilanteet ja tekojen ennalta estäminen

Vastuuministeriö sisäministeriö
Seksuaalirikosten tekijät, tekotilanteet ja tekojen ennalta estämisen mahdollisuudet
Käynnissä
Nuorisotutkimusverkosto, Helsingin yliopiston Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti

Sovittelun ja muiden konfliktinratkaisukeinojen käytön vahvistaminen

Vastuuministeriö oikeusministeriö

Vaarallisuuden ja väkivaltariskin arvioiminen

Vastuuministeriö oikeusministeriö
Vaarallisuuden ja väkivaltariskin arvioiminen
Käynnissä
Itä-Suomen yliopisto, Vanhan Vaasan sairaala

Väkivaltaisten ekstremististen ryhmien narratiivit ja salaliittoteoriat

Vastuuministeriö sisäministeriö
Ekstremistiset narratiivit nyky-Suomessa
Käynnissä
Helsingin yliopisto

5 Elinvoimainen Suomi, liikenneverkot ja maatalous

Elinvoimainen ja kestävä monipaikkainen Suomi – ohjaus- ja kehittämiskeinot

Vastuuministeriö ympäristöministeriö
Elinvoimainen ja kestävä monipaikkainen Suomi (SOMPA)
Käynnissä
MDI Public Oy, Suomen ympäristökeskus, Luonnonvarakeskus

Liikennehankkeiden vaikutusten hyödyntäminen osana hankkeiden rahoitusta

Vastuuministeriö liikenne- ja viestintäministeriö
Liikennehankkeiden tuottamien vaikutusten hyödyntäminen osana hankkeiden rahoitusta (LiVaRa)
Käynnissä
FLOU Oy, PBI Research Institute Oy Ab, Kaupunkitutkimus TA Oy, Ympäristölakiasiaintoimisto Ekroos & Kiviniemi Oy Oy,

7 Oikeudenmukainen, yhdenvertainen ja mukaan ottava Suomi

Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen arviointityökalut

Vastuuministeriö sosiaali- ja terveysministeriö

Koulutusta vailla olevat nuoret: opiskelupaikan haku ja työttömyysetuudet

Vastuuministeriö työ- ja elinkeinoministeriö

Kuntien ja kuntayhtymien tilintarkastuksen laatu ja toimivuus

Vastuuministeriö valtiovarainministeriö
Kuntien ja kuntayhtymien tilintarkastuksen laadun ja toimivuuden tutkimus
Käynnissä
Tampereen yliopisto, Itä-Suomen yliopisto

Potilas- ja asiakasturvallisuuden tilannekuva ja seurantamenettelyt

Vastuuministeriö sosiaali- ja terveysministeriö
Potilas- ja asiakasturvallisuuden tilannekuva ja seurantamenettelyt
Käynnissä
Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, NHG Finland, Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Itä-Suomen yliopisto, Auria tietopalvelut

8 Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden Suomi

Miten yritykset saadaan investoimaan enemmän t&k-toimintaan?

Vastuuministeriö työ- ja elinkeinoministeriö

Rekisteritieto yksilöiden koulutus- ja uravalintojen ja ohjauksen tukena

Vastuuministeriö opetus- ja kulttuuriministeriö
Työmarkkinainformaatio digitalisoituvassa Suomessa
Käynnissä
Oy Meaning Processing Ltd, HeadAI Oy, Konsultointi Kestävä Innovaatio, Konstantinos Pouliakas (Cedefop)

9 Ohjaustavat

Valtionhallinnon tulosohjausmallin arviointi

Vastuuministeriö valtiovarainministeriö
Valtionhallinnon tulosohjausmallin arviointi (VATULA)
Käynnissä
Forefront Oy (4FRONT), Frisky & Anjoy Oy, Tampereen yliopisto

Virkavastuun laajuus ja kehitystarpeet

Vastuuministeriö valtiovarainministeriö