1 Kestävän talouden Suomi

Aineettomien oikeuksien tilanne Suomessa 2020

Vastuuministeriö työ- ja elinkeinoministeriö
Aineettomien oikeuksien tilanne Suomessa 2020: IPR-strategian taustoitus (IPSTRA)
Päättynyt
Forefront Oy, VTT (alihankkija), KPMG Oy (alihankkija), Spillover Economics Oy (alihankkija)

Julkiset hankinnat – kokonaisvolyymi ja datan hyödyntäminen

Vastuuministeriö valtiovarainministeriö
Julkiset hankinnat - kokonaisvolyymi ja datan hyödyntäminen
Päättynyt
Teknologian tutkimuskeskus VTT, Pellervon taloustutkimus PTT, Owal Group, PTCServices

Kaivosveron vaihtoehdot ja niiden vaikutukset

Vastuuministeriö valtiovarainministeriö
Kaivosveron vaihtoehdot ja vaikutukset (TAXMINE)
Päättynyt
VATT, Suomen ympäristökeskus, KPMG Oy

Kasvuyritysten rahoitus Suomessa

Vastuuministeriö työ- ja elinkeinoministeriö

Kuntien verojärjestelmän toimivuus toimintaympäristön muuttuessa

Vastuuministeriö valtiovarainministeriö

Väestörakenteen muutoksen kokonaistaloudelliset vaikutukset

Vastuuministeriö valtiovarainministeriö
Väestörakenteen muutoksen kokonaistaloudelliset vaikutukset
Päättynyt
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA

Yritystukien kokonaistaloudelliset vaikutukset

Vastuuministeriö valtiovarainministeriö
Yritystukien kokonaistaloudelliset vaikutukset
Päättynyt
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos, VATT, Ari Hyytinen (Hanken), Tuomas Takalo (Suomen Pankki), Niku Määttänen (Helsingin yliopisto)

2 Hiilineutraalius, luonnon monimuotoisuus sekä asuntopolitiikka

Energia- ja ilmastopolitiikan toimet hiilineutraalin Suomen saavuttamiseksi

Vastuuministeriö työ- ja elinkeinoministeriö
Hiilineutraali Suomi 2035 – ilmasto- ja energiapolitiikan toimet ja vaikutukset (HIISI)
Päättynyt
Teknologian tutkimuskeskus VTT, Luonnonvarakeskus, Suomen ympäristökeskus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Pellervon taloustutkimus

Hiili- ja ympäristöjalanjäljen sisällyttäminen hankintoihin

Vastuuministeriö ympäristöministeriö
Hiili- ja ympäristöjalanjälki hankinnoissa – lainsäädäntö ja mittaaminen (HILMI)
Päättynyt
Itä-Suomen yliopisto, Suomen ympäristökeskus, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto, Vrije Universiteit Brussels

Hiilineutraalisuustavoitteen vaikutukset sähköjärjestelmään

Vastuuministeriö työ- ja elinkeinoministeriö

Ilmastonmuutos ja toimimattomuuden hinta

Vastuuministeriö ympäristöministeriö
Kustannusarviointi ilmastonmuutokseen liittyvästä toimimattomuudesta (KUITTI)
Päättynyt
Ilmatieteen laitos, Suomen ympäristökeskus, Luonnonvarakeskus, Helsingin yliopisto, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto

Ilmastovaikutusten arvioinnin sisällyttäminen ympäristölupamenettelyyn

Vastuuministeriö ympäristöministeriö
Ilmastovaikutukset ja ympäristölupamenettely (ILU)
Päättynyt
Suomen ympäristökeskus SYKE, Itä-Suomen yliopisto

Jätteenpolton kiertotalous- ja ilmastovaikutuksiin vaikuttamisen ohjaus

Vastuuministeriö ympäristöministeriö

Keinot metsäluonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttämiseksi

Vastuuministeriö maa- ja metsätalousministeriö
Kustannusvaikuttavat keinot metsäluonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttämiseksi (KEIMO)
Päättynyt
Luonnonvarakeskus, Suomen ympäristökeskus, Suomen riistakeskus, Metsähallitus Metsätalous Oy, Pellervon taloustutkimus, Kalle Määttä (alihankkija)

Kiertotalous ja tuotepolitiikan ohjauskeinot

Vastuuministeriö ympäristöministeriö
Kiertotalous ja tuotepolitiikan ohjauskeinot (KITUPO)
Päättynyt
Suomen ympäristökeskus, Itä-Suomen yliopisto, The Institute for European Studies

Kuntien maapolitiikan kehittäminen

Vastuuministeriö ympäristöministeriö

Kävelyn ja pyöräilyn edistämisen mahdollisuudet ja esteet

Vastuuministeriö liikenne- ja viestintäministeriö

Liikkumisen kestävien palvelumarkkinoiden ohjauskeinot

Vastuuministeriö liikenne- ja viestintäministeriö
Liikkumisen kestävien palvelumarkkinoiden ohjauskeinot (LIIKE-PALO)
Päättynyt
Aalto-yliopisto, Demos Helsinki Oy, FLOU Oy

Metsätalouden vaikutukset pohjaveteen

Vastuuministeriö ympäristöministeriö
Metsätalouden pohjavesivaikutukset (MEPO)
Päättynyt
Suomen ympäristökeskus, Luonnonvarakeskus, Tapio Oy, Oulun yliopisto (alihankkija), WaterHope (alihankkija), Gain Oy (alihankkija)

Purkumateriaalien kelpoisuus eri käyttökohteisiin

Vastuuministeriö ympäristöministeriö
Purkumateriaalien kelpoisuus
Päättynyt
Ramboll Finland Oy, Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK), Laurea ammattikorkeakoulu, Työterveyslaitos

Suomi ja suomalaisyritykset maailman vesivastuullisimmiksi 2030 mennessä

Vastuuministeriö maa- ja metsätalousministeriö
Vesivastuullinen Suomi 2030 – parhaat käytänteet, ohjauskeinot ja toimintamallit (Vesivastuu2030)
Päättynyt
Suomen ympäristökeskus, Itä-Suomen yliopisto, Gaia Consulting Group, Luonnonvarakeskus, VTT

Yritysten hankkimien ajoneuvojen rooli liikenteen ilmastopolitiikassa

Vastuuministeriö liikenne- ja viestintäministeriö
Kaupallisten ajoneuvojen rooli liikenne nollapäästöiseksi -ilmastopolitiikassa (KAROLIINA)
Päättynyt
Teknologian tutkimuskeskus VTT, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT (alihankkija)

3 Suomi kokoaan suurempi maailmalla

Ilmastosiirtolaisuus: kohti ilmiön parempaa ymmärtämistä ja hallintaa

Vastuuministeriö ulkoministeriö
Ilmastosiirtolaisuus: kohti ilmiön parempaa ymmärtämistä ja hallintaa (ILMASI)
Päättynyt
Oulun yliopisto, Siirtolaisuusinstituutti

Suomalaisen tiedediplomatian tila ja mahdollisuudet

Vastuuministeriö ulkoministeriö
Suomalaisen tiedediplomatian uudet toimintamallit ja käytännöt
Päättynyt
Frisky & Anjoy Oy, Suomalainen tiedeakatemia

Venäjän ulko- ja turvallisuuspolitiikka Pohjois-Euroopassa

Vastuuministeriö ulkoministeriö
Pohjois-Eurooppa Venäjän ulko- ja turvallisuuspolitiikassa
Päättynyt
Ulkopoliittinen instituutti, Helsingin yliopisto/Aleksanteri-instituutti, Maanpuolustuskorkeakoulu, Pietarin valtionyliopisto (alihankkija)

Yritysten ihmisoikeusvaikutukset ja niiden hallitseminen

Vastuuministeriö työ- ja elinkeinoministeriö
Suomalaisyritysten ihmisoikeussuoriutumisen tila (SIHTI)
Päättynyt
Hanken Svenska handelshögskolan, FIANT Consulting Oy, Ihmisoikeuskeskus, 3bility Consulting

4 Turvallinen oikeusvaltio Suomi, sen kehittäminen ja puolustuspolitiikka

Ilmastonmuutos ja Suomen turvallisuus

Vastuuministeriö puolustusministeriö
Ilmastonmuutos ja Suomen turvallisuus
Päättynyt
Ulkopoliittinen instituutti, Ilmatieteen laitos, Tyrsky-Konsultointi, Security Analysis Oy

Julkisen oikeusavun tulorajat

Vastuuministeriö oikeusministeriö
Selvitys julkisen oikeusavun tulorajojen vaikutuksista
Päättynyt
Itä-Suomen yliopisto

Seksuaalirikosten tekijät, tekotilanteet ja tekojen ennalta estäminen

Vastuuministeriö sisäministeriö
Seksuaalirikosten tekijät, tekotilanteet ja tekojen ennalta estämisen mahdollisuudet
Päättynyt
Nuorisotutkimusverkosto, Helsingin yliopiston Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti

Seksuaalirikosten uhriksi joutumisen ennalta ehkäisyn keinot

Vastuuministeriö sosiaali- ja terveysministeriö
Seri-tukikeskusten asiakkaiden tausta, tukipalveluiden käyttö ja rikosprosessin eteneminen
Päättynyt
HUS Naistentaudit ja synnytykset/ Seri-tukikeskus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsingin poliisilaitos, Åbo Akademi, Turun yliopistollinen sairaala, Tampereen yliopistollinen sairaala, Kuopion yliopistollinen sairaala, Oulun yliopistollinen sairaala

Selvitys ulkomaalaislain ja soveltamiskäytännön muutosten vaikutuksista

Vastuuministeriö sisäministeriö
Ulkomaalaislain ja sen soveltamiskäytännön muutosten yhteisvaikutukset kansainvälistä suojaa hakeneiden ja saavien asemaan
Päättynyt
Åbo Akademi, Turun yliopisto, Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti, Siirtolaisuusinstituutti

Sovittelun ja muiden konfliktinratkaisukeinojen käytön vahvistaminen

Vastuuministeriö oikeusministeriö

Turvallisuustilanne kuntien palveluissa ja kunnanvaltuustojen kokouksissa

Vastuuministeriö valtiovarainministeriö

Vaarallisuuden ja väkivaltariskin arvioiminen

Vastuuministeriö oikeusministeriö
Vaarallisuuden ja väkivaltariskin arvioiminen
Päättynyt
Itä-Suomen yliopisto, Vanhan Vaasan sairaala

Väkivaltaisten ekstremististen ryhmien narratiivit ja salaliittoteoriat

Vastuuministeriö sisäministeriö
Ekstremistiset narratiivit nyky-Suomessa
Päättynyt
Helsingin yliopisto

5 Elinvoimainen Suomi, liikenneverkot ja maatalous

Elinvoimainen ja kestävä monipaikkainen Suomi – ohjaus- ja kehittämiskeinot

Vastuuministeriö ympäristöministeriö
Elinvoimainen ja kestävä monipaikkainen Suomi
Päättynyt
MDI Public Oy, Suomen ympäristökeskus, Luonnonvarakeskus

Koulupäivän välipalat edistämään jaksamista

Vastuuministeriö maa- ja metsätalousministeriö
Kattava koululounas ja välkyt välipalat
Päättynyt
Itä-Suomen yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Ammattikeittiöosaajat Amko, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk

Liikennehankkeiden vaikutusten hyödyntäminen osana hankkeiden rahoitusta

Vastuuministeriö liikenne- ja viestintäministeriö
Liikennehankkeiden tuottamien vaikutusten hyödyntäminen osana hankkeiden rahoitusta (LiVaRa)
Päättynyt
FLOU Oy, PBI Research Institute Oy Ab, Kaupunkitutkimus TA Oy, Ympäristölakiasiaintoimisto Ekroos & Kiviniemi Oy Oy,

Salmonellan leviäminen tuotantoeläintiloille

Vastuuministeriö maa- ja metsätalousministeriö
Salmonellan leviäminen suomalaisille nauta- ja sikatiloille
Päättynyt
Ruokavirasto, Työterveyslaitos, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Eläinten Terveys ETT ry (alihankkija)

6 Luottamuksen ja tasa-arvoisten työmarkkinoiden Suomi

Syrjintä työelämässä ja työnhaussa tapahtuvan syrjinnän ehkäisemisen keinot

Vastuuministeriö työ- ja elinkeinoministeriö
Tavoitteena syrjimätön työelämä: Tutkittua tietoa nykytilasta ja keinoja yhdenvertaisuuden edistämiseksi
Päättynyt
Palkansaajien tutkimuslaitos, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Työkyvyn tuen vaikuttavuus

Vastuuministeriö sosiaali- ja terveysministeriö

7 Oikeudenmukainen, yhdenvertainen ja mukaan ottava Suomi

Digiosallisuus Suomessa

Vastuuministeriö sosiaali- ja terveysministeriö
Digiosallisuus Suomessa
Päättynyt
Teknologian tutkimuskeskus VTT, Jyväskylän yliopisto

Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen arviointityökalut

Vastuuministeriö sosiaali- ja terveysministeriö

Koronakriisin vaikutukset sukupuolten tasa-arvoon

Vastuuministeriö sosiaali- ja terveysministeriö
Koronakriisin vaikutukset sukupuolten tasa-arvoon
Päättynyt
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tampereen yliopisto, Tilastokeskus, Kela

Koulutusta vailla olevat nuoret: opiskelupaikan haku ja työttömyysetuudet

Vastuuministeriö työ- ja elinkeinoministeriö

Kuntien ja kuntayhtymien tilintarkastuksen laatu ja toimivuus

Vastuuministeriö valtiovarainministeriö
Kuntien ja kuntayhtymien tilintarkastuksen laadun ja toimivuuden tutkimus
Päättynyt
Tampereen yliopisto, Itä-Suomen yliopisto

Kuuroihin ja viittomakieltä käyttäviin kohdistuneet oikeudenloukkaukset

Vastuuministeriö oikeusministeriö
Viitotut muistot: kuuroihin ja viittomakieliseen yhteisöön kohdistuneet oikeudenloukkaukset
Päättynyt
Helsingin yliopisto, THL, HUMAK, Tampereen yliopisto, Itä-Suomen yliopisto

Lapsiin kohdistuva epäterveellisten elintarvikkeiden markkinointi

Vastuuministeriö sosiaali- ja terveysministeriö
Epäterveellisten elintarvikkeiden markkinointi lapsille (EPELI)
Päättynyt
Helsingin yliopisto, Tampereen yliopisto, Suomen ympäristökeskus (alihankkija), Ahjo communications (alihankkija)

Lääkkeiden hintakilpailu ja asiakkaiden odotukset apteekkitoiminnalle

Vastuuministeriö sosiaali- ja terveysministeriö

Perustoimeentulotuen rahoitusvastuun vaikutus kuntien toimintaan

Vastuuministeriö sosiaali- ja terveysministeriö

Potilas- ja asiakasturvallisuuden tilannekuva ja seurantamenettelyt

Vastuuministeriö sosiaali- ja terveysministeriö
Potilas- ja asiakasturvallisuuden tilannekuva ja seurantamenettelyt
Päättynyt
Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, NHG Finland, Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Itä-Suomen yliopisto, Auria tietopalvelut

Selvitys lääkkeiden hintaan vaikuttamisesta ja ohjauksesta

Vastuuministeriö sosiaali- ja terveysministeriö
Mikä lääkkeissä maksaa? – Selvitys lääkkeiden hintaan vaikuttamisesta ja ohjauksesta
Päättynyt
Aalto-yliopisto, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Sosiaaliturvajärjestelmien seurantamekanismit hyvinvointitaloudessa

Vastuuministeriö sosiaali- ja terveysministeriö
Sosiaaliturvan indikaattorit hyvinvointitaloudessa – ohjausmalli päätöksentekoon ja seurantaan
Päättynyt
Demos Helsinki Oy, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, SOSTE Suomen Sosiaali ja terveys ry

Suomen sosiaaliturvajärjestelmän erityispiirteet ja ongelmakohdat

Vastuuministeriö sosiaali- ja terveysministeriö
Eri poluilla työllisyyteen: Suomen sosiaaliturvajärjestelmän erityispiirteet ja ongelmakohdat kansainvälisessä vertailussa
Päättynyt
Helsingin yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, The Swedish Institute for Social Research

Uusien genominmuokkaustekniikoiden hyödyntäminen Suomessa

Vastuuministeriö sosiaali- ja terveysministeriö
Genomi-hanke – Genominmuokkaustekniikoiden tilanne ja tulevaisuus
Päättynyt
Teknologian tutkimuskeskus VTT, Luonnonvarakeskus LUKE, Demos Helsinki (alihankkija)

8 Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden Suomi

Jatkuvan oppimisen uusien toimien seuranta- ja vaikuttavuustutkimus

Vastuuministeriö opetus- ja kulttuuriministeriö
Jatkuvan oppimisen uusien nopeavaikutteisten toimien seuranta- ja vaikuttavuustutkimus (JOUSTE)
Päättynyt
MDI Public Oy, Lapin yliopisto, Melkior Oy (alihankkija), Kirsi Pulkkinen Consulting (alihankkija)

Miten yritykset saadaan investoimaan enemmän t&k-toimintaan?

Vastuuministeriö työ- ja elinkeinoministeriö

Rekisteritieto yksilöiden koulutus- ja uravalintojen ja ohjauksen tukena

Vastuuministeriö opetus- ja kulttuuriministeriö
Työmarkkinainformaatio digitalisoituvassa Suomessa
Päättynyt
Oy Meaning Processing Ltd, HeadAI Oy, Konsultointi Kestävä Innovaatio, Konstantinos Pouliakas (Cedefop)

9 Ohjaustavat

Valtionhallinnon tulosohjausmallin arviointi

Vastuuministeriö valtiovarainministeriö
Valtionhallinnon tulosohjausmallin arviointi (VATULA)
Päättynyt
Forefront Oy (4FRONT), Frisky & Anjoy Oy, Tampereen yliopisto

Virkavastuun laajuus ja kehitystarpeet

Vastuuministeriö valtiovarainministeriö

Muut tietotarpeet

Ilmastopolitiikka ja työllisyys

Vastuuministeriö valtioneuvoston kanslia
Vihreät toimet - ilmastopolitiikan vaikutuksia työllisyyteen (VITO)
Päättynyt
Etlatieto Oy, Demos Helsinki Oy, Suomen ympäristökeskus

Kansainvälisen kaupan kehityssuunnat ja talouden suhdanneherkkyys

Vastuuministeriö valtioneuvoston kanslia