Palaute hankkeista

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan hankkeita arvioidaan niiden päättymisen jälkeisillä palautekyselyillä. Tavoitteena on selvittää muun muassa miten hankkeissa tuotettu tieto on tukenut päätöksentekoa ja onko hanketoimijoiden ja ohjausryhmän välinen vuorovaikutus ollut toimivaa. On myös tärkeää saada tietoa hanketyöskentelyn onnistumisesta, sekä välineitä selvitys- ja tutkimustoiminnan kehittämiseen.

Palautekyselyt lähtevät hankkeiden päätyttyä hanketoimijoille sekä ministeriöiden asiantuntijoista koostuville ohjausryhmille.

Voit tarkastella palautetilastoja vuodesta 2019 alkaen ja käyttää hakukohtaista suodatinta. Tilastoissa kerrotaan keskiarvojakauma hanketoimijoilta sekä ohjausryhmien jäseniltä saaduista palautteista.