COVID-19 -tutkimuskatsaus

COVID-19-tutkimuskatsaus kokoaa koronakriisiin liittyviä uusimpia tutkimustuloksia maailmalta ja Suomesta tiiviisti ja informatiivisesti valmistelijoiden ja päätöksentekijöiden käyttöön.

Katsauksen tavoitteena on vahvistaa ajankohtaisen tutkimustiedon välittymistä päätöksentekijöiden tietoon ja luoda näkymää viimeisimpään tutkimukseen.

Tutkimuskatsaus jäsentyy yhteentoista osa-alueeseen, joilta kaikilta katsaukseen nostetaan noin viisi merkittävää uutta tutkimusta ja tutkimustulosta:

 1. COVID-19 -infektio,
 2. Rajoitustoimenpiteiden vaikutukset epidemian leviämiseen,
 3. Pandemian vaikutukset väestön hyvinvointiin,
 4. Talous ja elinkeinoelämä,
 5. Eriarvoistuminen,
 6. Koulutus ja oppiminen,
 7. Teknologia ja innovaatiot,
 8. Ympäristö ja kestävä kehitys,
 9. Kansainväliset suhteet, EU ja turvallisuus,
 10. Viestintä, sosiaalinen media, disinformaatio ja
 11. Resilienssi ja ennakointi.

Kunkin osa-alueen tutkimuksen seuraamisesta ja raportoinnista katsaukseen vastaavat osa-alueille nimetyt tutkijat.

22. kesäkuuta 2022 julkaistu katsaus 5/2022 päättää vuonna 2020 alkaneen tutkimuskatsausten sarjan.

Palautetta tutkimuskatsauksesta voit antaa osoitteessa https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/ab82b97e-36ba-4aa2-a9ba-0bc57c4ccdbc?displayId=Fin2056180.

Lisätietoja

Antti Pelkonen, johtava-asiantuntija 
valtioneuvoston kanslia, Strategiaosasto, Yhteiskuntapolitiikan suunnitteluyksikkö Puhelin:0295160533   Sähköpostiosoite: