Vuonna 2021 käynnistettäviksi valitut hankkeet

Käynnistettävillä hankkeilla toteutetaan valtioneuvoston vuoden 2021 selvitys- ja tutkimussuunnitelmaa.

Sivun sisältöä päivitetään. Yksittäisen hankkeen kuvaus lisätään sivulle kun tilaajan ja toteuttajan välinen sopimus on allekirjoitettu.

Hankkeet on ryhmitelty pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaisille painopisteille:

1 Kestävän talouden Suomi

Ilmastonmuutoksen talousvaikutukset – julkinen talous

Vastuuministeriö valtiovarainministeriö
Ilmastonmuutoksen kokonaistaloudelliset vaikutukset julkiseen talouteen
Päättynyt
Etlatieto Oy, Suomen ympäristökeskus SYKE, Demos Helsinki

Intressivertailu kaivoslupaprosessin osana

Vastuuministeriö työ- ja elinkeinoministeriö
Intressivertailu kaivoslupaprosessin osana
Päättynyt
Ramboll Finland Oy, Geologian tutkimuskeskus GTK, Erkki Hollo, Lakiasiaintoimisto - law office Aimo Guttorm

Työn ja pääoman allokaation tehostaminen

Vastuuministeriö valtiovarainministeriö

Verotus lentoliikenteen päästöohjauksessa

Vastuuministeriö valtiovarainministeriö
Verotus lentoliikenteen päästöohjauksessa
Päättynyt
FLOU Oy, Aviado Partners Advisory Services GmbH, Merit Economics

2 Hiilineutraalius, luonnon monimuotoisuus sekä asuntopolitiikka

Ilmastonmuutoksen riskit Suomen rakennuskannalle ja rakentamiselle

Vastuuministeriö ympäristöministeriö
Rakennusten kosteusvauriot ja ylilämpeneminen muuttuvassa ilmastossa (RAIL)
Päättynyt
Tampereen yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Aalto-yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Kaivosten jätevakuuden alan laajentamiseen liittyvä selvitys

Vastuuministeriö ympäristöministeriö

Kokonaisarviointi ilmastonmuutokseen sopeutumispolitiikan toimeenpanosta

Vastuuministeriö maa- ja metsätalousministeriö
Kokonaisarviointi kansallisen ilmastonmuutokseen sopeutumispolitiikan toimeenpanosta (KOKOSOPU)
Päättynyt
Suomen ympäristökeskus, Ilmatieteen laitos, Luonnonvarakeskus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsingin yliopisto, Tyrsky-Konsultointi Oy

Selvitys biokaasun tuotannon ja käytön ympäristö- ja ilmastovaikutuksista

Vastuuministeriö maa- ja metsätalousministeriö
Kestävät käytännöt biokaasutuotannon prosessiketjuissa (KEBIO)
Päättynyt
Luonnonvarakeskus LUKE, Suomen ympäristökeskus SYKE, Agrinnotech, Kaskas Media Oy

Selvitys talousmetsien luonnonhoidon tehostamisen vaihtoehdoista

Vastuuministeriö maa- ja metsätalousministeriö
Talousmetsien luonnonhoidon tehostamisen vaihtoehdot (LUONTEVA)
Päättynyt
Luonnonvarakeskus, Suomen metsäkeskus

Selvitys yhdyskuntajätevesien satunnaispäästöjen merkityksestä

Vastuuministeriö ympäristöministeriö
Yhdyskuntajätevesien satunnaispäästöjen merkitys ja vaikutukset vastaanottavissa vesistöissä
Päättynyt
Suomen ympäristökeskus SYKE, VTT, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Työkoneiden kustannustehokkaat päästövähennyskeinot

Vastuuministeriö työ- ja elinkeinoministeriö
Työkoneiden kustannustehokkaat päästövähennyskeinot (TYKO2)
Päättynyt
Teknologian tutkimuskeskus VTT

Uusien ydinenergiateknologioiden mahdollisuudet ja kehitystarpeet

Vastuuministeriö työ- ja elinkeinoministeriö
Pienet modulaariset sarjavalmisteiset ydinreaktorit eli SMR:t (PIEMOS)
Päättynyt
Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto LUT, Clenercon Oy, SuseLex

Vesienhoidon tilatavoitteet osana uusien hankkeiden vaikutusten arviointia

Vastuuministeriö maa- ja metsätalousministeriö
Uusien hankkeiden vaikutusten arviointi suhteessa vesien- ja merenhoidon tilatavoitteisiin – työkalujen nykytila ja kehittämistarpeet (VESIMALLIT)
Päättynyt
Suomen ympäristökeskus SYKE, Gaia Oy, AFRY Management Consulting Oy, Itä-Suomen yliopisto

Vetytalous – mahdollisuudet ja rajoitteet

Vastuuministeriö työ- ja elinkeinoministeriö
Vetytalouden mahdollisuudet ja rajoitteet
Päättynyt
AFRY Management Consulting Oy

Ympäristönsuojelulain toimivuus- ja vaikuttavuusarvio

Vastuuministeriö ympäristöministeriö
Ympäristönsuojelulain toimivuus- ja vaikuttavuusarvio (YSL-ARVIO)
Päättynyt
Suomen ympäristökeskus SYKE, Ympäristölakiasiaintoimisto Ekroos & Kiviniemi Oy

Ympäristönsuojelun ennakointi

Vastuuministeriö ympäristöministeriö
Kohti nollapäästöjä ja -pilaantumista – Ympäristöpolitiikan ja -sääntelyn ennakointi 2030 (NOLLAPÄÄSTÖ)
Päättynyt
Suomen ympäristökeskus SYKE, Tyrsky-Konsultointi Oy, Stockholm Environment Institute Tallinn

3 Suomi kokoaan suurempi maailmalla

Selvitys suurvaltojen taloudellisen ja teknologisen kilpailun vaikutuksista

Vastuuministeriö ulkoministeriö

Selvitys täydentävistä laillisen maahanmuuton väylistä

Vastuuministeriö sisäministeriö
Täydentävät maahanmuuton väylät kansainvälisen suojelun tarpeessa oleville ihmisille: Oppeja käytössä olevista väylistä
Päättynyt
Kuntoutussäätiö, Oxford Research, Siirtolaisuusinstituutti, Joanne van Selm

Venäjän teknologiaosaaminen ja -politiikka

Vastuuministeriö puolustusministeriö
Venäjän teknologiapolitiikka ja -osaaminen globaalissa teknologiakilpailussa
Päättynyt
VTT, Ulkopoliittinen instituutti, Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutti

4 Turvallinen oikeusvaltio Suomi, sen kehittäminen ja puolustuspolitiikka

Ankkuritoiminnan vaikuttavuuden arviointi

Vastuuministeriö sisäministeriö
Ankkuritoiminnan vaikuttavuus
Päättynyt
Helsingin yliopiston Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti KRIMO, Mixed Methods Productions MMP

Huoltovarmuuden turvaaminen osana kiinteistöomistuksen valvontaa

Vastuuministeriö puolustusministeriö

Lainvalmisteluprosessin laatuindikaattorit

Vastuuministeriö oikeusministeriö
Kohti laadukasta lainvalmistelua
Päättynyt
Frisky & Anjoy Oy, Itä-Suomen yliopisto, Forefront Oy

Lääkärihelikopteritoiminnan vaikuttavuus

Vastuuministeriö sosiaali- ja terveysministeriö
Lääkärihelikopteritoiminnan vaikuttavuus ja menetelmät sen kustannustehokkuuden optimoimiseksi
Päättynyt
HUS, Helsingin yliopisto, Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu

Oikeusvaltion tila ja kehitys Euroopassa Suomen näkökulmasta

Vastuuministeriö oikeusministeriö
Oikeusvaltio, Suomi ja Euroopan unioni
Päättynyt
Helsingin yliopisto

Selvitys ihmiskauppaa koskevien rangaistussäännösten soveltamiskäytännöstä

Vastuuministeriö oikeusministeriö

Selvitys lähisuhdeväkivallan sovittelusta ja sen vaikutuksista

Vastuuministeriö oikeusministeriö

Tapahtumaketjut naisiin kohdistuvissa parisuhdesurmissa

Vastuuministeriö oikeusministeriö
Tapahtumaketjut naisiin kohdistuvissa parisuhdetapoissa
Päättynyt
Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto

Ulkomaisia lahjusrikoksia koskeva selvitys

Vastuuministeriö oikeusministeriö
Lahjusrikokset oikeuskäytännössä
Päättynyt
Lapin yliopisto

Vihapuheen tuottajat ja levittäjät

Vastuuministeriö sisäministeriö
Verkkoviha: Vihapuheen tuottajien ja levittäjien motiivit, verkostot ja toimintamuodot
Päättynyt
Jyväskylän yliopisto, Poliisiammattikorkeakoulu

5 Elinvoimainen Suomi, liikenneverkot ja maatalous

Alue- ja yhdyskuntarakenteen mahdolliset tulevaisuudet

Vastuuministeriö ympäristöministeriö
Alue- ja yhdyskuntarakenteen perusura, tilannekuva ja skenaariot (PERUS-SKENE)
Päättynyt
Aalto-yliopisto, Suomen ympäristökeskus, Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä / MAL-verkosto

Avaruustoiminnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Vastuuministeriö työ- ja elinkeinoministeriö

Julkisten palvelujen digitalisaatio: ilmasto-ja ympäristövaikutukset

Vastuuministeriö valtiovarainministeriö
Julkisten palveluiden kestävä digitalisaatio: ilmasto- ja ympäristövaikutukset
Päättynyt
KPMG Oy, Suomen ympäristökeskus, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto

Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen riskien jakaminen

Vastuuministeriö työ- ja elinkeinoministeriö
Kestävien ja innovatiivisten hankintojen riskien jakaminen (KIRI)
Päättynyt
Teknologian tutkimuskeskus VTT, Suomen ympäristökeskus SYKE, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy, Ranunculus Oy

Liikenneinfrastruktuurihankkeiden rakentamisaikaiset työllisyysvaikutukset

Vastuuministeriö liikenne- ja viestintäministeriö
Liikenneinfrastruktuurihankkeiden rakentamisaikaiset vaikutukset työllisyyteen
Päättynyt
Ramboll Finland Oy, Merit Economics, Jyväskylän yliopisto

Mitä on älykäs sopeutuminen Suomessa?

Vastuuministeriö maa- ja metsätalousministeriö
Mitä on älykäs sopeutuminen Suomessa? (ÄLY)
Päättynyt
Itä-Suomen yliopiston Alue- ja kuntatutkimuskeskus SPATIA, Norrum Oy

Team Finland -verkoston vaikuttavuuden arviointi

Vastuuministeriö työ- ja elinkeinoministeriö
Team Finland -verkoston vaikuttavuuden arviointi (TF-ARVI)
Päättynyt
Forefront Oy, Etlatieto Oy

Valtiosääntöoikeudellinen tarkastelu kunnallisen itsehallinnon laajuudesta

Vastuuministeriö valtiovarainministeriö

Yritysten perustamisaktiivisuutta koskeva selvitys

Vastuuministeriö työ- ja elinkeinoministeriö
Vauhtia yritysten perustamisaktiivisuuteen ja kasvuun!
Päättynyt
Turun yliopisto, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

6 Luottamuksen ja tasa-arvoisten työmarkkinoiden Suomi

Palvelujärjestelmän toiminta: osa-aikatyö ja tilapäinen työ

Vastuuministeriö työ- ja elinkeinoministeriö
Palvelujärjestelmän toiminta: osa-aikatyö ja tilapäinen työ sekä siirtymät kokoaikatyöhön
Päättynyt
Palkansaajien tutkimuslaitos PT, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, Tampereen yliopisto

Työllisyyden kuntakokeilujen vaikutusarviointi

Vastuuministeriö työ- ja elinkeinoministeriö
Työllisyyden kuntakokeilujen työllisyys-, kustannus- ja hyvinvointivaikutusten arviointi
Päättynyt
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, Tampereen yliopisto, Arnkil Dialogues, Spangar Negotiations

Työvoimakoulutuksen toimivuuden ja vaikutusten arviointi

Vastuuministeriö työ- ja elinkeinoministeriö
Työvoimakoulutuksen toimivuuden ja vaikutusten arviointi
Päättynyt
Pellervon taloustutkimus PTT, MDI, Palkansaajien tutkimuslaitos

7 Oikeudenmukainen, yhdenvertainen ja mukaan ottava Suomi

Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimusten vaikutukset Suomessa

Vastuuministeriö ulkoministeriö

Lihavuuteen liittyvän stigman tunnistaminen ja keinot sen vähentämiseen

Vastuuministeriö sosiaali- ja terveysministeriö
Kohti eettisempää ja vastuullisempaa painopuhetta ja käytäntöjä
Päättynyt
Suomen sydänliitto ry, Jyväskylän yliopisto, Syömishäiriöliitto

Lähisuhdeväkivallasta aiheutuvat kustannukset Suomessa

Vastuuministeriö sosiaali- ja terveysministeriö
Lähisuhdeväkivallasta aiheutuvat kustannukset Suomessa
Päättynyt
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tilastokeskus, Jyväskylän yliopisto

Nuorten mielenterveys- ja päihdetyötä koskeva selvitys

Vastuuministeriö sosiaali- ja terveysministeriö
Nuorten mielenterveys- ja päihdetyö: tutkittua tietoa yhteistyön ja käytäntöjen kehittämiseen
Päättynyt
Nuorisotutkimusseura, A-klinikkasäätiö, MIELI Suomen Mielenterveys ry, Suomen Punainen Risti

Rakennusinvestointien ja hoitopaikkatarpeen arviointikriteerit

Vastuuministeriö sosiaali- ja terveysministeriö
Sote-kiinteistöinvestointien arviointikriteerit ja -menetelmät
Päättynyt
NHG Finland, Aalto-yliopisto, konsultti Zayna Khayat

Selvitys paperittomien henkilöiden sosiaalisten oikeuksien toteutumisesta

Vastuuministeriö sosiaali- ja terveysministeriö
Paperittomien henkilöiden sosiaalisten oikeuksien toteutuminen Suomessa
Päättynyt
Diakonia-ammattikorkeakoulu, Tampereen yliopisto

Selvitys vammaisten henkilöiden kokeman lähisuhdeväkivallan yleisyydestä

Vastuuministeriö sosiaali- ja terveysministeriö

Tekoälyn mahdolliset syrjivät vaikutukset

Vastuuministeriö oikeusministeriö

Terveydenhuollon palveluihin liittyvän lainsäädännön kehittämistarpeet

Vastuuministeriö sosiaali- ja terveysministeriö
Terveydenhuollon palveluvalikoiman priorisointi (TERPPA)
Päättynyt
Helsingin yliopisto, NHG Finland Oy, Etuma Oy

Valtiosääntöoikeudellinen näkökulma sosiaaliturvauudistukseen

Vastuuministeriö sosiaali- ja terveysministeriö
Sosiaaliset perus- ja ihmisoikeudet sosiaaliturvauudistuksessa (SOPU)
Päättynyt
Helsingin yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tampereen yliopisto, Kela

YK:n vammaissopimus ja rakennetun ympäristön esteettömyys

Vastuuministeriö ympäristöministeriö
YK:n vammaissopimus ja rakennetun ympäristön esteettömyys – Tulevaisuuden lainsäädäntö- ja ohjaustarpeet
Päättynyt
Aalto-yliopisto, Oy Arkkitehtitoimisto Åkerblom Arkitektbyrå Ab, OCAD University - IDRC Inclusive Design Research Center

8 Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden Suomi

Innovaatioekosysteemien vaikuttavuuden arviointi ja indikaattorit

Vastuuministeriö työ- ja elinkeinoministeriö
Innovaatioekosysteemien vaikuttavuuden arviointi ja indikaattorit (INNOVA)
Päättynyt
MDI Public Oy, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA

Korkeakoulujen opetus- ja tutkimushenkilöstön uudet työnkuvat ja työaika

Vastuuministeriö opetus- ja kulttuuriministeriö
Yliopiston muutos ja akateemisen työn tasa-arvot
Päättynyt
Tampereen yliopisto, Turun yliopisto

Koulutusmarkkinat Suomessa

Vastuuministeriö opetus- ja kulttuuriministeriö
Koulutusmarkkinat Suomessa (KARMA)
Päättynyt
MDI Public Oy, TK-Eval avoin yhtiö, FCG Finnish Consulting Group Oy

Neuvolan ja varhaiskasvatuksen yhteistyökäytännöt ja palveluohjaus

Vastuuministeriö opetus- ja kulttuuriministeriö
Lastenneuvolan ja varhaiskasvatuksen yhteistyö ja palveluohjaus (LAKAS)
Päättynyt
Jyväskylän yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Selvitys TET-jaksojen toteutuksesta perusopetuksen aikana

Vastuuministeriö opetus- ja kulttuuriministeriö
Työelämään tutustumisjaksojen (TET-jaksot) toteutus, yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja saavutettavuus perusopetuksen aikana (TETTI)
Päättynyt
MDI Public Oy, Nuorisotutkimusseura ry, Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus

Strategisen tutkimuksen rahoitusmuotoa koskeva arviointi

Vastuuministeriö valtioneuvoston kanslia

9 Ohjaustavat

Julkisen sektorin tietojen maksullisuuden ja maksuttomuuden vaikutukset

Vastuuministeriö valtiovarainministeriö
Julkisen sektorin tietojen maksullisuuden ja maksuttomuuden vaikutukset (JULKIHINTA)
Päättynyt
Itä-Suomen yliopisto, Cardiffin yliopisto, CIM Communication & Information Management Simanainen & Co Ay

Muut tietotarpeet

COVID-19 – Arvio pandemian hallinnan johtamisesta Suomessa

Vastuuministeriö valtioneuvoston kanslia
COVID-19 – Arvio pandemian hallinnan johtamisesta Suomessa
Päättynyt
NHG Finland, Tampereen yliopisto

Koronakriisin taloudellisten vaikutusten kohdentuminen

Vastuuministeriö valtioneuvoston kanslia
Koronakriisin taloudellisten vaikutusten kohdentuminen
Päättynyt
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, Labore

Tulevien sukupolvien huomioiminen lainvalmistelussa

Vastuuministeriö valtioneuvoston kanslia