Yhteiskehittämistilaisuus tiistaina 9.1.2018
Kansalaisten ja turvapaikanhakijoiden oikeusapupalveluiden saatavuus ja laatu

1.12.2017 16.02
Uutinen
Kansalaisten ja turvapaikanhakijoiden oikeusapupalveluiden saatavuus ja laatu

Tervetuloa yhteiskehittämään oikeusapupalveluiden saatavuuteen ja laatuun liittyvän tietotarpeen sisältöä. Tavoitteena on keskustella avoimesti ja vuorovaikutteisesti aiheeseen liittyvästä tutkimustarpeesta sekä keinoista ja mahdollisuuksista toteuttaa tutkimusta.

Aika: Keskiviikkona 9.1.2018 klo 13:00 -15:00
Paikka: Oikeusministeriö, Eteläesplanadi 10, Helsinki, Julkisuus-sali

Oikeusapupalveluiden kehittäminen ja oikeusapulainsäädännön muutostarpeiden arviointi edellyttävät tutkimustietoa oikeusapupalveluiden saatavuudesta ja laadusta. Julkiseen keskusteluun teema on noussut erityisesti turvapaikanhakijoiden oikeusapuun liittyen.

Tilaisuudessa pohditaan, miten tietotarvetta voitaisiin muokata muun muassa toteutettavuuden ja aineistojen hankinnan suhteen. Entä millaisia reunaehtoja tutkimuskysymyksiin liittyy ja puuttuuko niistä jokin oleellinen näkökulma? Tilaisuudessa käytävää keskustelua hyödynnetään muokattaessa hakuteemaa mahdolliseen  valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan määrärahahakuun.

Ilmoittautuminen tilaisuuteen 2.1.2018 mennessä sähköpostilla osoitteeseen venla.salmi@om.fi. Paikan päälle tilaisuuteen mahtuu enintään 50 osallistujaa.

Tilaisuuteen voi osallistua myös etänä verkkolähetyksen kautta. Myös etäosallistujia pyydetään ilmoittautumaan. Tilaisuudessa hyödynnetään Screen.io -työkalua, joka mahdollistaa kommentoinnin ja keskustelun myös etäyhteyden kautta.

Tilaisuuden ohjelma:

klo 12:30 Kahvit

13:00 Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta

13:15 Taustaa valtioneuvoston oikeusapuun liittyvälle tutkimustarpeelle

13:30 Keskustelu tietotarpeesta, tutkimuskysymyksistä ja niiden toteuttamismahdollisuuksista

14:30 Jatkotoimenpiteet ja loppukeskustelu

Tietotarpeen tausta ja kuvaus:

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää ihmisten kokemuksia julkisen oikeusavun palveluista. Tutkimukseen sisältyisi mm. kysely minkälaisiin asioihin he ovat tarvinneet oikeudellista apua, miten he ovat saaneet tietoa oikeusapupalveluista ja ovatko he saaneet tarvitsemansa avun.

Osana tutkimusta selvitetään turvapaikan hakijoiden kokemuksia julkisesta oikeusavusta, kuten siitä, miten he ovat saaneet tietoa oikeusapupalveluista, löytäneet palveluja tarjoavat tahot ja ovatko palvelut olleet riittäviä.

Lisäksi selvitetään talous- ja velkaneuvonnan asiakkaiden odotuksia ja tarpeita talous- ja velkaneuvonnasta, joka on siirtymässä vuoden 2019 oikeusaputoimistojen tehtäväksi.

Tutkimusta tarvitaan oikeusapupalvelujen strategista suunnittelua ja oikeusapulainsäädännön muutostarpeiden arviointia varten.

Tutkimuskysymyksiä:

Tiedonsaanti palveluista:

 • Mistä asiakas on saanut tietoa oikeusavusta?
 • Onko tieto ollut riittävää/ymmärrettävää/oikeaa?
 • Ovatko palveluista kertovat verkkosivut ymmärrettävät, onko henkilökunta osannut kertoa asiasta ymmärrettävästi (ml. kustannukset)?
 • Minkä kanavien avulla asiakas haluaa saada palvelua? Onko esim. halukas käyttämään sähköisiä tai etäpalvelua?
 • Osaako asiakas arvioida itse, onko hänellä oikeus oikeusapuun?

Palvelujen saavutettavuus:

 • Onko odotusaika ajan saamiseksi ollut kohtuullinen?
 • Onko avustaja ollut tavoitettavissa riittävän hyvin?
 • Onko asiakas saanut palvelua helposti omalla äidinkielellään?
 • Onko tarvittava tulkkaus ollut sujuvasti saatavilla?
 • Ovatko toimipisteet hyvien kulkuyhteyksien päässä ja toimitilat asianmukaiset?
 • Onko asiakas ohjattu tarvittaessa käyttämään muita palveluja ja onko avustaja huomannut muun avun kuin oikeusavun tarpeen?

Palvelujen toimivuus:

 • Onko kohtelu ollut asianmukaista, ammattitaitoista ja luottamusta herättävää?
 • Onko asiakas oman kokemuksensa mukaan saanut tarvitsemansa avun oikeusaputoimistosta/ yksityiseltä avustajalta?
 • Ovatko asiakkaalle syntyvät kustannukset ennakoitavissa?
 • Onko toimeksiannon hoitaminen tapahtunut kohtuullisessa ajassa?
 • Onko oikeusapupäätös ymmärrettävä?

Muut kysymykset:

 • Jos oikeusaputoimisto tarjoaisi sovittelupalveluja, olisiko valmis käyttämään niitä ja millaisissa asioissa?
 • Miten palvelut toimivat ja mitä parannettavaa niissä mahdollisesti on?

Tutkimuksessa tulisi soveltuvin osin eritellä, onko kyseessä turvapaikka-asia, onko palvelun tarjoaja ollut oikeusaputoimisto vai yksityinen avustaja, eriteltynä asia-, ikä-ryhmittäin ja alueittain, jne. Kysymykset soveltuvat myös oikeusapu- ja edunvalvontapiirien muihin palveluihin, yleiseen edunvalvontaan ja talous- ja velkaneuvontaan.