Yhteiskehittämistilaisuus tiistaina 9.1.2018
Kansalaisten ja turvapaikanhakijoiden oikeusapupalveluiden saatavuus ja laatu

10.1.2018 13.45
Uutinen
Kansalaisten ja turvapaikanhakijoiden oikeusapupalveluiden saatavuus ja laatu

Kansalaisten ja turvapaikanhakijoiden oikeusapupalveluiden saatavuuteen ja laatuun liittyvästä tutkimustarpeesta sekä keinoista toteuttaa tutkimusta keskusteltiin tiistaina 9.1. oikeusministeriössä järjestetyssä tilaisuudessa.

Oikeusapupalveluiden kehittäminen ja oikeusapulainsäädännön muutostarpeiden arviointi edellyttävät tutkimustietoa oikeusapupalveluiden saatavuudesta ja laadusta. Julkiseen keskusteluun teema on noussut erityisesti turvapaikanhakijoiden oikeusapuun liittyen.

Tilaisuudessa pohdittiin, miten tietotarvetta voitaisiin muokata muun muassa toteutettavuuden ja aineistojen hankinnan suhteen. Entä millaisia reunaehtoja tutkimuskysymyksiin liittyy ja puuttuuko niistä jokin oleellinen näkökulma? Tilaisuudessa käytyä keskustelua hyödynnetään muokattaessa hakuteemaa mahdolliseen myöhemmin avattavaan valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan määrärahahakuun.

Tilaisuuden videotallenne