Hyppää sisältöön

Andra fasen i ansökningsomgången för försök med artificiell intelligens inleds

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 9.5.2018 12.56 | Publicerad på svenska 11.5.2018 kl. 10.40
Pressmeddelande 242/2018

Finland vill stärka sin ställning som föregångare i användningen av artificiell intelligens. Spetsprojektet Försöksfinland vid statsrådets kansli och bolaget Motiva Oy efterlyser småskaliga försök, där man med hjälp av artificiell intelligens åtgärdar utmaningar som anknyter till välbefinnandet. Teman för den andra fasen i ansökningsomgången är ”Kontroll över vardagen”, ”Mer sammanhållning” och ”Miljön och vi”.

De utvalda temana möjliggör många slags lösningar som bygger på artificiell intelligens. Konkreta utmaningar som försöken kan hjälpa till att åtgärda är bland annat följande: Hur kan människor som är intresserade av samma saker lättare hitta varandra? Hur kan vi fatta beslut som är mer hållbara med tanke på miljön och som motsvarar våra värderingar? Hur kan vi hitta den tjänst som bäst lämpar sig för våra behov?

Konkreta utmaningar efterlystes i den första fasen av ansökningsomgången från den 19 april till den 2 maj, och temana för den andra fas som nu inleds har utarbetats utifrån de förslag som då lämnades in. Syftet var att hitta utmaningar som kan åtgärdas med hjälp av artificiell intelligens så att välbefinnandet ökar. ”Vi fick 33 förslag med varierande teman. Inget av de teman som föreslogs i den första fasen gick som sådana vidare till den andra fasen, utan flera förslag hade liknande teman som vi har slagit samman till större helheter”, kommenterar projektchefen Virve Hokkanen från statsrådets kansli.

Syftet är att hitta småskaliga försök som kan genomföras med 500–5 000 euro. Organisationer, företag, aktörer inom den offentliga sektorn och privatpersoner har nu möjlighet att lämna in sina egna förslag till försök. ”Vi hoppas att vi får många förslag till försök. Det skulle vara fint om försöken också engagerade sådana personer som inte tidigare har deltagit i diskussionen om artificiell intelligens. Hoppas ansökningsomgången ger upphov till många nya och spännande initiativ”, kommenterar Lea Gynther, som är ledande sakkunnig vid Motiva Oy.

Artificiell intelligens har diskuterats mycket under den senaste tiden. ”Särskilt mycket diskussion har förts om vilket förhållande artificiell intelligens och teknik har till bildning och humanism. Också den här andra fasen i ansökningsomgången bidrar till diskussionen. Av temana framgår tydligt att artificiell intelligens ska vara till för välbefinnandet, inte tvärtom. Artificiell intelligens är ett verktyg som gör det möjligt att bygga ett hållbart samhälle”, säger Johanna Kotipelto, som är specialsakkunnig vid statsrådets kansli.

Den andra fasen i ansökningsomgången pågår till den 3 juni 2018.

Mer information om ansökningsomgången: www.kokeilunpaikka.fi/sv/tekoalyhaku

Ytterligare information: Virve Hokkanen, projektchef, statsrådets kansli, tfn 0295 160 490, [email protected], Johanna Kotipelto, specialsakkunnig, statsrådets kansli, tfn 0295 160 206, [email protected] och Lea Gynther, ledande sakkunnig, Motiva Oy, tfn 09 6122 5044, [email protected]