Raportti: Suomessa tarvitaan monipuolista Venäjän turvallisuuden tutkimusta ja kattavaa ymmärrystä Venäjän turvallisuuspolitiikasta

Valtioneuvoston viestintäosasto
27.10.2016 11.49
Tiedote 461/2016

Aleksanteri-instituutin toteuttamassa kaksiosaisessa tutkimushankkeessa arvioitiin suomalaisen Venäjän turvallisuuspolitiikan tutkimuksen tilaa sekä Venäjän turvallisuuspoliittisia kehitystrendejä ja näiden merkitystä Suomen valinnoille.

Hankkeessa analysoidaan sellaista Suomessa tehtyä vertaisarvioitua perustutkimusta, joka voidaan sijoittaa Venäjän turvallisuuspolitiikkaa koskevan tutkimuksen piiriin. Tarkastelun aikaväliksi on rajattu vuodet 2011–2015. Analyysin ulkopuolelle on jätetty aineisto, jota on tuotettu viranomaisten sisäisenä tutkimus- ja selvitystyönä ja sektoritutkimuslaitoksien omissa vertaisarvioimattomissa sarjoissa. Tutkimus rakentaa siten osaltaan kokonaiskuvaa Venäjän turvallisuuden tutkimuksesta Suomessa, mutta se ei kuvaa kyseisen alan koko asiantuntemuksen ja tutkimuksen kenttää. Suomessa on paljon monimuotoista Venäjä-tutkimusta, mutta monia Venäjän kansallisen turvallisuuden teemoja ei ole Suomessa tutkittu kattavasti. Tämä osaltaan vaikeuttaa Suomen valintoja ja yhteistyötä Venäjän kanssa. Tällaisia teemoja ovat asevoimat, puolustustalous, turvallisuusviranomaiset, rajaturvallisuus, rikollisuuden ja terrorismin torjunta, uskonnot, oikeus, Venäjän suhde Aasian maihin ja Euraasian talousunioni. Johtopäätöksissä suositellaan Venäjän turvallisuuden tutkimusklusterin ja turvallisuustutkimuksen strategian luomista tukemaan päätöksenteon tietopohjaa.

Venäjän turvallisuuspolitiikan kehityksessä tarkasteltiin päämääriä, resursseja ja kykyä toimeenpanna päämääriään puolustuksessa ja taloudessa sekä sisäisessä ja ulkoisessa turvallisuudessa. Venäjän toimintaa ja toimeenpanokykyä ei voida selittää yhdellä tekijällä, eikä Venäjän kehitys kulje vääjäämättä yhtä polkua. Yksinkertaisten mittareiden käyttämistä tulee välttää arvioitaessa Venäjän kykyä toimeenpanna tavoitteitaan. Suomen valinnoissa on huomioitava Venäjän pitkän aikavälin tavoitteiden toimeenpano. Valintoja ei kannata tehdä vain nykytilannetta koskevien näkemysten perusteella. Raportissa suositellaan olemaan valmistautunut erilaisiin vaihtoehtoisiin kehityskulkuihin Venäjällä ja olemaan omassa toiminnassa joustava ja nopea. Etupiiritaisteluiden ja nollasummapelin ulkopuolella yhteistyötä suositellaan kehittämään globaaleissa turvallisuushaasteissa, kuten ilmastonmuutoksen torjunnassa.    

Raportti Venäjän turvallisuuspolitiikka – tutkimus Suomessa ja kehitystrendit Venäjällä on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2016 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.

Venäjän turvallisuuspolitiikka – tutkimus Suomessa ja kehitystrendit Venäjällä -raportti

Lisätietoja valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnasta tietokayttoon.fi

Lisätietoja: vanhempi tutkija Anna-Liisa Heusala, Aleksanteri-instituutti, p. 050 448 6459, informaatikko Emilia Pyykönen, Aleksanteri-instituutti, p. 050 317 5585 ja professori Markku Kivinen, Aleksanteri-instituutti, p. 050 563 6309.