Venäjän turvallisuuspolitiikka – tutkimus Suomessa ja kehitystrendit Venäjällä

Kaksiosaisen hankkeen ensimmäisessä osassa on arvioitu vuosina 2011- 2015 Suomessa tehtyä Venäjän turvallisuuspolitiikkaa koskevaa vertaisarvioitua tutkimusta. Toinen osa perustuu analyysiin Venäjän turvallisuuspoliittisista trendeistä. Osiossa arvioidaan Venäjän päämääriä, keinoja (resursseja) ja kykyä puolustuksessa, taloudessa, yhteiskunnallisessa ja valtiollisessa turvallisuudessa, sekä sitä mitä nämä tarkoittavat Suomen valintojen kannalta. Raportissa suositellaan Venäjän turvallisuuspolitiikan tutkimuksen strategian laadintaa, jossa keskitytään erityisesti kriittisiin, mutta vähän tutkittuihin teema-alueisiin. Venäjän kehitystrendien perusteella annetaan suosituksia siitä mitä asioita Suomen tulisi edistää omassa ulko- ja turvallisuuspolitiikassaan. Keskeistä on, että suomalaiset päätöksentekijät arvioivat Venäjän kehitystä kokonaisvaltaisesti ja varautuvat erilaisiin vaihtoehtoihin.

Kieliversiot: