Hyppää sisältöön

Digitaalisten palvelujen vaikuttavuus sosiaali- ja terveydenhuollossa

Päättynyt

Toteuttajat

NHG Finland, Helsingin yliopisto, Oulun yliopisto

Rahoitussumma

371 964 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 2/2022–9/2023

Yhteiskunta digitalisoituu, ja valtiovarainministeriö on asettanut julkisen sektorin palvelujen digitalisaation tavoitteeksi Suomessa. Digitalisaatiolla viitataan asiakaskeskeiseen tapaan uudistaa toimintatapoja, prosesseja tai palveluita siten, että niissä hyödynnetään digitaalista teknologiaa ja digitaalisia palveluita.

Myös sosiaali- ja terveydenhuollossa digitaalisten palvelujen käyttö on lisääntynyt viimeisen 10 vuoden aikana. Covid-19 -pandemia sai aikaan poikkeuksellisen suuren kehitysloikan digitaalisten palvelujen käytössä. Sekä olemassa olevien sähköisten palvelujen tarjonta ja käyttö lisääntyivät että uusien sähköisten palvelujen käyttöönottoa tehtiin nopealla aikataululla.

Digitaalisten palvelujen nopeasta määrällisestä lisääntymisestä ja laajentumisesta eri palveluihin ei ole ollut käytettävissä kattavaa ajantasaista ja tutkittua tietoa Suomesta tai kansainvälisesti. Erityisesti uutta tietoa tarvittiin siitä, mitä vaikutuksia digitaalisilla palveluilla on ollut, mikä on digitaalisten palveluiden vaikuttavuus, laatu ja turvallisuus, mitä vaikutuksia digitaalisilla palveluilla on ollut sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden toteuttamiseen, ja minkälaisia säädöstarpeita digitaalisille palveluille on tunnistettavissa.

Hankkeen tavoitteena oli luoda kattava, ajantasainen yleiskuva digitaalisten palveluiden vaikutuksista sosiaali- ja terveydenhuollossa. Digitaalisten palveluiden levinneisyyttä ja yleisyyttä tarkasteltiin maantieteellisesti, palveluittain ja asiakasryhmittäin. Loppukäyttäjien kokemuksia kuvattiin eri sidosryhmien näkökulmasta; kaikkien sidosryhmien on koettava digitaaliset palvelut hyödyllisiksi, jotta niiden käyttö juurtuu ja leviää. Lopuksi tarkasteltiin, mitä kansallisia toimenpiteitä, kuten muutoksia säädöspohjaan digitaalisten palveluiden käytön laajentaminen ja tarkoituksenmukainen käyttö edellyttää ja mitä osaamisvaatimuksia digitalisaatio tuo tullessaan.

Hankkeen julkaisut:

Ota yhteyttä:

Tutkimusjohtaja Riikka-Leena Leskelä, NHG Finland Oy, p. 050 410 0737, etunimi.sukunimi(at)nhg.fi

Digitaalisten palveluiden vaikuttavuus sosiaali- ja terveydenhuollossa

Yhteyshenkilö ministeriössä