Digitalisaation vaikutukset sote-palveluissa

Digipalvelut koetaan pääsääntöisesti hyödyllisiksi ja niiden vaikuttavuudesta on näyttöä. Digitaaliset kanavat pitää integroida muuhun palveluverkkoon, jotta vältytään päällekkäiseltä palvelunkäytöltä ja tietojen kirjaamiselta. Digipalvelujen käyttöönotossa on huomioitava, että ne edellyttävät sekä asiakkailta että ammattilaiselta erilaista kyvykkyyttä ja osaamista kuin perinteiset palvelut.