Hyppää sisältöön

Logistiikan päästötietojen liiketoiminta- ja päästövähennyspotentiaali

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta
Julkaisuajankohta 28.9.2022 13.39
Uutinen
Kuva: Traficom

Tervetuloa yhteiskehittämään logistiikan päästötietojen liiketoiminta- ja päästövähennyspotentiaalia käsittelevää tutkimusteemaa. Tavoitteena on keskustella tutkimustarpeesta sekä keinoista ja mahdollisuuksista toteuttaa tutkimusta esitetystä aiheesta. Tilaisuus järjestetään etätilaisuutena MS Teamsissa torstaina 6. lokakuuta klo 10.00-11.00.

Tilaisuudessa pohditaan, millaisella tutkimusasetelmalla ja millaisin tutkimusmenetelmin voitaisiin tuottaa relevanttia ja käytännönläheistä tutkimustietoa, jota voidaan hyödyntää arvioitaessa tulevaan EU-sääntelyyn datan hyödyntämisen ja erityisesti päästötietojen saatavuuden osalta. Tilaisuudessa käytävää keskustelua hyödynnetään syksyn 2022 aikana hakuun avattavasta valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan tietotarpeesta. Tietotarpeeseen vastaava tutkimus tulisi toteuttaa vuoden 2024 maaliskuun loppuun mennessä.

Ilmoittautuminen tilaisuuteen 5.10. mennessä osoitteessa: https://link.webropolsurveys.com/EP/50E175FD360C9E50. Voit myös välittää kutsua vapaasti eteenpäin aiheesta kiinnostuneille kollegoillesi. Kokouslinkki lähetetään tilaisuuteen ilmoittautuneille.

Tilaisuuden ohjelma:

klo 10:00 Tilaisuuden avaus, Noora Lähde, liikenne- ja viestintäministeriö

klo 10:05 Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta, erityisasiantuntija Risto Alatarvas, valtioneuvoston kanslia

klo 10:15 Taustaa logistiikan päästötietojen liiketoiminta- ja päästövähennyspotentiaalia koskevalle tutkimustarpeelle, Noora Lähde, liikenne- ja viestintäministeriö

klo 10:25 Keskustelu tutkimustarpeesta ja näkökulmista

 • relevantit näkökulmat ja tutkimuskysymykset
 • suhde muuhun tutkimukseen
 • mahdolliset tutkimusmenetelmät ja tiedon hyödyntäminen

klo 10:55 Yhteenveto ja jatkotoimenpiteet

Taustaa tietotarpeeseen

Hankesuunnitelman aihe liittyy tarpeelle selvittää logistiikan kasvihuonekaasupäästöjen nykytila. Vihreä ja digitaalinen siirtymä on Euroopan komission painopisteenä, joka sekä velvoittaa että mahdollistaa toimialojen digitalisaatiokehitystä. Datasääntelyn osalta erityisesti tänä vuonna voimaan tulleessa datanhallintoasetuksessa tiedon hyödynnettävyyttä edistetään osana EU:n laajuisia yhteentoimivia data-avaruuksia tuoden horisontaalisia hyötyjä yli sektorirajojen. Tavoitteena on tuoda tietoa erityisesti datahallintosäädöksen, datasäädöksen ja ajoneuvodata-asetuksen sekä päästö- ja vastuullisuussääntelyn vaikutuksiin. Lisäksi EU:sta on odotettavissa uutta sääntelyä päästötietojen harmonisoimiseksi ja mittaamiseksi, mihin tämä aihe osaltaan tuo tietoa päästötietojen nykytilan osalta.

Tiedon yhteentoimivuus on koettu haasteeksi niin elinkeinoelämän, tutkimustahojen kuin viranomaistenkin näkökulmasta. Periaatepäätöksessä logistiikan digitalisaatiosta todetaan, että tällä hetkellä ei ole mahdollista seurata ja tilastoida kattavasti toimitusketjun seuranta- tai päästötietoja tai tehdä kuljetusmuotokohtaisia tarkasteluja. Tiedon hyödynnettävyyden parantamisen todetaan lisäävän uusia liiketoimintamahdollisuuksia, yli sektorirajat ylittäviä hyötyjä ja parantavan kilpailukykyä.

Hankkeessa selvitetään

Tavoitteena on selvittää, millaista päästötietoa tarvitaan ja miten päästötiedon keräämistä pitäisi kehittää, jotta sitä voitaisiin hyödyntää uuden, vihreää siirtymää tukevien palveluiden muodostamisessa. Keskeistä on selvittää nykytila ja tarpeet logistiikan kasvihuonekaasupäästötietojen keräämiselle, saatavuudelle ja hyödyntämiselle Suomessa. Tavoitteena on myös selvittää päästötietojen saatavuuden hyödyt huomioiden nykyisen liiketoiminnan kehittäminen, uudet liiketoimintamahdollisuudet sekä päästövähennyspotentiaali. Hankkeessa verrataan nykytilaa tulevaan EU-sääntelyyn datan hyödyntämisen ja erityisesti päästötietojen saatavuuden osalta.

Selvitettäviä kysymyksiä ovat mm.

 • Millaista päästötietoa tarvitaan ja miten päästötiedon keräämistä pitäisi kehittää, jotta sitä voitaisiin hyödyntää uuden, vihreää siirtymää tukevien palveluiden muodostamisessa?
 • Mitä päästötietoja yritykset, tutkimustahot ja viranomaiset keräävät tällä hetkellä ja mihin tietoja raportoidaan?
 • Mikä on päästötietojen saatavuuden nykytila?
 • Mitä haasteita ja tarpeita päästötietojen saatavuudessa on nykyisten palvelujen, uuden liiketoiminnan tai viranomaistoiminnan näkökulmasta huomioiden nykyinen ja tuleva EU-sääntely?
 • Mitkä ovat logistiikan kokonaispäästöt (kasvihuonekaasupäästöt) ja miten päästöt jakautuvat eri logistiikan osa-alueisiin?
 • Miten ja mihin tarkoituksiin yritykset ja tutkimustahot hyödyntävät päästötietoja tällä hetkellä?
 • Mitä mahdollisuuksia yritykset ja tutkimustahot näkevät päästötietojen hyödyntämisessä?
 • Millaisia digitaalisia ratkaisuja on olemassa päästötietojen hyödyntämiseksi?
 • Mitkä päästötiedot ovat erityisen tärkeitä saada hyödynnettäväksi yritysten ja viranomaisten näkökulmasta?
 • Mitä suosituksia voidaan selvityksen perusteella antaa logistiikan digitalisaation periaatepäätöksen toimenpiteeseen nro 12 (ks. alaviite) koskien tarvetta luoda logistiikkaketjun toimijoille edellytykset arvioida oman toimintansa ilmastovaikutuksia?