Hyppää sisältöön

New Challenges for Strategic Deterrence in the 21st Century (Strategisen pelotteen haasteet 2000-luvulla)

Päättynyt

Toteuttajat

Ulkopoliittinen instituutti

Rahoitussumma

197 469 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 3/2018–9/2019

Projekti tutki strategisen pelotteen muutosta erityisesti ydinaseiden näkökulmasta sekä muutosdynamiikan seurauksia Euroopalle seuraavan kymmenen vuoden ajanjaksolla. Tutkimuksessa tarkasteltiin pelotteen nykykäytäntöjä keskeisillä mahdollisilla konfliktiareenoilla (pääpaino Euroopassa), muutoksia (esim. teknologia, doktriini ja politiikkataso) ja uusia lähestymistapoja pelotteeseen Euroopassa ja Suomessa.

Hankkeen tavoitteena oli tuottaa tietoa ydinasepolitiikkaan keskeisesti liittyvän peloteajattelun – ja ydinaseille hahmotetun peloteroolin – merkityksestä tämän päivän turvallisuuspoliittisessa toimintaympäristössä. Ydinaseiden paluu sotilaspolitiikan keskeiseen välinearsenaaliin viime vuosina on lisännyt niitä koskevaa tiedontarvetta ja tarvetta arvioida niiden turvallisuuspoliittisesta roolia ja merkitystä laaja-alaisemmin. Projektin tavoitteena oli tarjota tietoa ydinasepelotteen merkityksestä tämän päivän suurvalloille sekä sotilasliitto Natolle. Mitä eroja ja yhtäläisyyksiä toimijoiden välillä on tässä yhteydessä ja miten tämä heijastuu esimerkiksi mahdollisuuksissa edistää ydinaseita rajoittavia kansainvälisiä sopimuksia? Tutkimushanke kartoitti myös yleisemmin keskeisiä suurvaltapoliittisia näkemyseroja ydinaseproblematiikkaan liittyen sekä siihen liittyvää konfliktipotentiaalia. Hankkeessa arvioitiin myös ydinasepelotteen hahmottamista Pohjoismaissa sekä toimintaa ja yhteistyötä pelotteen epäonnistumisen tilanteessa. 

Tutustu hankkeen loppuraporttiin ja tuloksista kertovaan tiedotteeseen (3.9.2019).

Ota yhteyttä:

Teija Tiilikainen, Ulkopoliittinen instituutti, p. 09 432 7701, etunimi.sukunimi(at)fiia.fi

Hallituksen keskeiset kivijalkahankkeet Strateginen pelotevaikutus, ydinaseet ja Eurooppa

Yhteyshenkilö ministeriössä