Hyppää sisältöön

Osallistava rauhanvälitys ja konfliktien ehkäiseminen: Suomen malli

Päättynyt

Toteuttajat

Tampereen yliopiston rauhan- ja konfliktintutkimuskeskus (TAPRI)

Rahoitussumma

99 993 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 3/2017–3/2018

Konfliktien ratkaisuprosessien laaja-alaistamisesta ja paikallisten kansalaisyhteiskuntatoimijoiden osallistamisesta on kyse varsin uudesta ilmiöstä, johon tutkimus ei ole vielä ehtinyt reagoida. Käytännön kokemukset kertovat, että konfliktialueiden kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kanssa verkostoituminen ja niiden tukeminen voi olla monessa konfliktijatkumon vaiheessa ainut tapa toimia. Näin on erityisesti tilanteissa joissa ns. korkean tason diplomatia ja rauhanvälittäminen eivät johda heti tuloksiin, eri osapuolten välillä ei ole virallisia yhteyksiä, neuvottelut ovat pysähdyksissä tai joissa konfliktin kaikkien osapuolten ei sallita osallistua neuvotteluprosessiin. Erityisesti paikalliset naisjärjestöt edustavat yhteistyön jatkuvuutta, joustavuutta ja ja sitkeyttä, joiden tukeminen tarjoaa vaikuttavan kanavan osallistaa kansalaisyhteiskuntatoimijoita.

Uusien käytänteiden luomista suhteessa paikallisiin järjestöihin haittaa kuitenkin muun muassa se, että niiden käytänteistä on vielä vähän järjestelmällistä tietoa. Käytännöllinen ja akateeminen tieto tästä aihealueesta on toisistaan erillään ja on selvää, että innovatiivisten käytänteiden kehittäminen ja jäsentäminen vaatii myös vankkaa tutkimuspohjaa. Innovatiivisen kansallisen rauhanvälityskentän perusedellytys on pitkällä aikajänteellä tutkimuskentän, toimijoiden ja ministeriön välisen yhteistyön tiivistäminen ja kehittäminen. Vain näin on mahdollista reagoida uusiin haasteisiin ja kehittää toimijapuolen innovatiivisia käytäntöjä systemaattisemmin.

Tämä tutkimushanke vastasi edellä esitettyyn yhteistyön, tutkimustiedon ja uusien käytäntöjen kehittämisen haasteeseen. Tutkimushanke tuotti tietoa kahden konkreettisen tapaustutkimuksen, Kolumbian ja Burundin, avulla edistääkseen edellä esitettyä tavoitetta ja tuottaakseen jäsenneltyä tietoa:

  1. miten rauhantyön eri ulottuvuudet (ennaltaehkäisy, rauhanvälitys, jälleenrakennus) muodostavat jatkumon ja miten erityisesti naisjärjestöt toimivat jatkumon eri vaiheissa;
  2. miten paikallisten kansalaisjärjestöjen toiminta täydentää virallisen ja yksityisen rauhandiplomatian keinoja ja tekee rauhanprosesseista kokonaisvaltaisia ja osallistavia

Tutustu hankkeen englanninkieliseen loppuraporttiin ja tuloksia koskevaan tiedotteeseen (2.3.2018).

Ota yhteyttä:

Tarja Väyrynen, TAPRI, p. 040 556 2775, etunimi.sukunimi(at)uta.fi

Vaikuttavuuden vahvistaminen konfliktien ehkäisyssä ja hallinnassa Hallituksen keskeiset kivijalkahankkeet

Yhteyshenkilö ministeriössä