Inclusive Mediation and Conflict Prevention: The Finnish Model

Suomen ulkoinen ja sisäinen turvallisuus ovat yhteen kietoutuneita ja näin ollen valtion tukemien suomalaisten kansalaisjärjestöjen toimiminen paikallisten kansalaisjärjestöjen kanssa konfliktialueilla edistää Suomen kokonaisturvallisuutta.

Suomella on hyvät mahdollisuudet yhteistyöhön, koska sen vahva ja itsenäinen kansalaisjärjestökenttä toimii yhteistyössä Suomen valtion kanssa rauhanvälityksen alalla.

Paikalliset konfliktialueiden naisjärjestöt puolestaan edustavat monissa väkivaltaisissa konflikteissa konfliktinratkaisun jatkuvuutta, joustavuutta ja sitkeyttä. Niiden tukeminen tarjoaa vaikuttavan kanavan osallistaa kansalaisyhteiskuntatoimijoita konfliktin kaikissa vaiheissa sekä vahvistaa kansalaisyhteiskunnan omistajuutta rauhanprosesseihin.

Tutkimushankkeessa tuotettiin tietoa osallistavista rauhanprosesseista kahden toisiaan täydentävän tapaustutkimuksen eli Kolumbian ja Burundin avulla sekä tutkittiin suomalaisia rauhanvälityksen kansalaisyhteiskuntatoimijoita. Paikallisten kansalaisjärjestöjen toiminta täydentää virallisen ja yksityisen rauhandiplomatian keinoja ja tekee rauhanprosesseista kokonaisvaltaisia ja osallistavia, koska nämä järjestöt toimivat yhteiskunnan eri tasoilla ovat levittäytyneet maantieteellisesti laajoille alueille. Ns. Suomen mallin vahvistaminen edellyttää innovatiivisuutta muun muassa rahoitusinstrumenttien kehittämisen suhteen, koska rauhanrakentamishankkeita ei voi erottaa kehityshankkeista.

Suomella on raportissa kuvattujen rauhanvälityksen toimintatapojen takia hyvät mahdollisuudet toimia muun muassa ennakoivan rauhanvälityksen alalla ja tukea konfliktialueiden naisjärjestöjä.