Hyppää sisältöön

Suomalaisen tiedediplomatian uudet toimintamallit ja käytännöt

Päättynyt

Toteuttajat

Frisky & Anjoy Oy, Suomalainen tiedeakatemia

Rahoitussumma

99 200 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 4/2020–5/2021

Tiedediplomatia vaatii käsitteenä päivittämistä. Globaalissa ja nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä maapallon kantokyvyn kannalta suuret haasteet kuten ilmastonmuutos, epidemiat, kaupungistuminen, väestöliikkeet ja globaalit riskit ja uhat vaativat ratkaistuksi tullessaan nykyistä nopeampia tieteellisen tiedon ja päätöksenteon yhteensovittamisen areenoita. 

Tässä hankkeessa selvitettiin suomalaisen tiedediplomatian tilaa ja kehittämistarpeita. Tavoitteena oli määritellä ja ajantasaistaa tiedediplomatian käsite kompleksisessa ja vahvasti keskinäisriippuvaisessa maailmassa, jossa ns. viheliäiset ongelmat (wicked problems) vaikuttavat globaalilta tasolta paikalliseen sekä yhdeltä politiikka-alueelta toiselle. 

Suomalaisen tiedediplomatian tilaa peilattiin kansainvälisiä hyviä käytäntöjä (esim. Ruotsi, Tanska, Sveitsi, Itävalta, Uusi-Seelanti ja Singapore) vasten. Verrokkimaiden vertailun ohella tiedediplomatian saavutuksia ja mahdollisuuksia hahmotettiin eri politiikka- tai ilmiöalueiden (esim. ilmastomuutos ja SDG-tavoitteet, arktinen yhteistyö, innovaatiopolitiikka) alueilla. Tavoitteena oli hahmottaa Suomelle tiekartta tiedediplomatian kehittämisestä eri politiikka-alueilla ja erilaisten toimenpidekokonaisuuksien avulla.

Tutustu hankkeen loppuraporttiin, tuloksista kertovaan tiedotteeseen sekä Policy Brief-katsaukseen (20.5.2021).

Ota yhteyttä:

toimitusjohtaja Petri Uusikylä, Frisky & Anjoy Oy, p. 040 577 7516, etunimi.sukunimi(at)frisky.fi

Suomalaisen tiedediplomatian tila ja mahdollisuudet

Yhteyshenkilö ministeriössä