Hyppää sisältöön

Talousmetsien luonnonhoidon tehostamisen vaihtoehdot (LUONTEVA)

Päättynyt

Toteuttajat

Luonnonvarakeskus, Suomen metsäkeskus

Rahoitussumma

150 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 9/2021–11/2022

Talousmetsien luonnonhoito on yleisnimitys toimille, joilla toteutetaan puuntuotannolle rinnakkaisia luonnon monimuotoisuutta tukevia tavoitteita metsänkäsittelyssä. Talousmetsien luonnonhoitoa on pyritty toteuttamaan yksityismetsissä kattavasti vuodesta 1994 alkaen ja seurattu v.1995 alkaen.

Luonnonhoito on perustunut Tapion metsänhoidon suosituksiin ja erillisiin luonnonhoidon suosituksiin sekä metsäsertifiointijärjestelmien (PEFC, FSC) kriteereihin. Luonnonhoidon suosituksia on päivitetty noin viiden vuoden välein; uusimmat suositukset ovat vuodelta 2019. Luonnonhoidon tavoitteiden toteutumista on seurattu vuosittain aluksi Tapion ja nykyisin Suomen metsäkeskuksen koordinoiman luonnonhoidon laadun arvioinnin avulla. Tulosten perusteella luonnonhoidon eri osa-alueiden (luontokohteet, säästöpuusto, lahopuusto, vesistöjen suojakaistat) toteutus on pysynyt suunnilleen samalla tasolla tai hiukan laskenut verrattuna 2000-luvun keskimääräiseen tasoon.

1980-luvun alkuun verrattuna metsien monimuotoisuutta kuvaavat rakennepiirteet ovat kuitenkin kehittyneet valtaosin suotuisasti. Luonnonhoidon tehostamisen tarve on laajalti tunnistettu, ja luonnonhoitoon on pyritty panostamaan esimerkiksi Monimetsä-hankkeessa toimijoille ja metsänomistajille suunnattujen koulutusten avulla. Metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamisen kustannustehokkuutta voidaan todennäköisesti lisätä, kun luonnonhoito toteutetaan metsänomistajalähtöisesti ja keskittyen kohteille, joilla siihen on parhaat edellytykset. Myös luonnonhoidon toteutumisen indikaattoreita ja niiden seurantaa sekä tilastointia tulisi kehittää.

Hankkeessa lähdettiin talousmetsien luonnonhoidon nykytilasta ja tuotettiin sen pohjalta uutta tietoa talousmetsien luonnonhoidon vaihtoehdoista ja toteuttamismahdollisuuksista sekä niiden kustannus-, monimuotoisuus- ja sosiaalisista vaikutuksista sekä seurannan järjestämisestä. Lisäksi haettiin tehokkaimpia vaihtoehtoja luonnonhoidon toimien arkipäivän toimintaan jalkauttamiseksi.

Tuotetun tiedon hyödyntäminen

Hankkeen tuloksia tullaan hyödyntämään kansallisen metsästrategian ja kansallisen biodiversiteettistrategian toimeenpanossa. Metsäneuvosto hyväksyi Kansallinen metsästrategia 2035:n (KMS2035) joulukuussa 2022, mutta kansallinen luonnon monimuotoisuusstrategia on vielä hyväksymättä. KMS2035:n toimeenpanoa täsmennetään vuonna 2023, ja LUONTEVA-hankkeen tuloksia hyödynnetään ko. työssä.

Hankkeen julkaisut:

Ota yhteyttä:

erikoistutkija Minna Räty, Luonnonvarakeskus, p. 050 355 2496, etunimi.sukunimi(at)luke.fi

Selvitys talousmetsien luonnonhoidon tehostamisen vaihtoehdoista

Yhteyshenkilö ministeriössä