Kohti vaikuttavaa talousmetsien luonnonhoitoa

Talousmetsien luonnonhoidon keinovalikoima on laaja ja tutkimustieto lisääntyy jatkuvasti. Toimien vaikuttavuutta on mahdollista parantaa. Tämä edellyttää luonnonhoidon laaja-alaista huomioimista metsäalan koko toimintakentässä aina lainsäädännöstä, ohjeistuksesta ja kannustimista metsänomistajien neuvontaan asti. Uusia toimintamalleja tulee kehittää ja testata. Luonnonhoidon merkitys tehdään näkyväksi hyvin valituilla mittareilla ja seurannalla.