Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta
Katsaus: Sote-uudistuksessa tarvitaan teknologian tukemaa toiminnan muutosta

Valtioneuvoston viestintäosasto 12.4.2017 15.03
Uutinen 19/2017

Sote-uudistuksella tavoiteltavaa asiakaskeskeisyyttä ja parempaa kustannustehokkuutta ei saavuteta pelkällä rakenteiden uudistamisella, vaan muutokset on vietävä organisaatioiden ja yksilöiden toimintaan, todetaan tänään julkaistussa VTT:n tutkijoiden laatimassa Policy Brief-katsauksessa. Uusia palveluiden tuottamismalleja, sähköisten palvelujen käyttöä ja sosiaali- ja terveyspalveluiden toiminnallista muutosta voidaan edistää ketterillä kokeiluilla.

Kokeilujen tukemiseksi tutkijat esittävät kokeilukulttuurin mallin, jossa on kolme tasoa: kansallinen taso, organisaatiot sekä kansalaiset. Kokeilukulttuuriin siirtyminen vaatii toimenpiteitä kaikilla tasoilla. Kansallinen taso toimii tukipilarina ja hyvien ratkaisujen levittäjinä. Sen vastuulla on tarvittava lainsäädäntö, ohjeistus ja tekninen infrastruktuuri. Kokeilujen läpiviennistä vastaavat palveluita tuottavat sote-organisaatiot ja niiden henkilöstö. Avainasemassa ovat kansalaiset, joiden odotetaan ottavan aikaisempaa enemmän vastuuta omasta hyvinvoinnistaan ja osallistuvan aktiivisesti palvelujen kehittämiseen tähtääviin kokeiluihin.

Kokeilukulttuurin käyttöönottamiseksi tarvitaan uutta ohjeistusta lainsäädännön soveltamiseen ja muutoksia kehityshankkeiden rahoitukseen. Sähköisten palveluiden kehittäminen ja hyvien käytänteiden levittäminen edellyttävät alueellisten toimijoiden aktiivisuutta ja kansallista infrastruktuuria, johon myös yksityiset toimijat voivat liittyä. Sote-organisaatioiden kokeiluosaamista tulee kasvattaa. Kansalaisten kyky ja mahdollisuus hyödyntää digitaalisia palveluita tulee varmistaa.

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n monitieteellisen tutkimusryhmän toteuttama malli pohjautuu kirjalliseen aineistoon ja haastatteluihin kaikilla kolmella tarkastelutasolla. Tutkimuksen lähestymistavat ovat kattaneet käyttäjätutkimuksen, terveysteknologian, organisaatioiden toiminnan ja johtamisen sekä palveluinnovaatiot.

Hanke toteutettiin osana valtioneuvoston vuoden 2015 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.

Policy Brief 5/2017: Kokeilukulttuurista vauhtia sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamiseen

Hankkeen loppuraportti: Tekemällä oppii – kokeilukulttuurista vauhtia sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamiseen

Video

Lisätietoja valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnasta: tietokayttoon.fi

Lisätiedot: erikoistutkija Marja Harjumaa, VTT, p. 044 515 9439, marja.harjumaa(at)vtt.fi, johtava tutkija Jaakko Lähteenmäki, VTT, p. 040 514 9869, jaakko.lahteenmaki(at)vtt.fi ja johtava tutkija Heli Talja, VTT, p. 050 309 2110, heli.talja(at)vtt.fi