Katsaus: Kuntien kannattaa arvioida ja hallita sää- ja ilmastoriskejä

22.3.2017 14.11
Uutinen
Katsaus: Kuntien kannattaa arvioida ja hallita sää- ja ilmastoriskejä

Sää- ja ilmastoriskit voivat toteutuessaan vahingoittaa kuntien toimintakykyä ja sen asukkaiden hyvinvointia. Siksi kunnissa kannattaa arvioida sää- ja ilmastoriskejä systemaattisesti. Näin todetaan tänään julkaistussa Policy Brief -artikkelissa, jonka ovat laatineet Ilmatieteen laitoksen, Suomen ympäristökeskuksen ja Helsingin yliopiston tutkijat osana valtioneuvoston ”Ennakoiva lyhyen aikavälin sää-, talous- ja ilmastoriskien hallitseminen (ELASTINEN)” -tutkimushanketta.

Ilmastonmuutoksen myötä sää- ja ilmastoriskit muuttuvat, mutta niitä arvioidaan ja hallitaan systemaattisesti vain harvassa kunnassa.

– Koska sää- ja ilmastoriskit voivat aiheuttaa merkittäviä vaikutuksia ja kuntien rooli niiden hallinnassa on niin keskeinen, halusimme antaa käytännön vinkkejä riskien arviointiin ja hallintaan, kertoo projektipäällikkö Hilppa Gregow Ilmatieteen laitoksesta.

Katsauksen mukaan sää- ja ilmastoriskien arviointiprosessissa tulisi ottaa huomioon myös eri aikavälin seuraukset. Suomen ympäristökeskuksen professori Mikael Hildénin mukaan omassa kunnassa kannattaa myös pohtia, miten muissa kunnissa ja muualla maailmalla toteutuvat riskit saattavat heijastua omaan kuntaan, sen asukkaisiin ja elinkeinonharjoittajiin.

– Tärkeintä on, että sää- ja ilmastoriskien hallinta otetaan osaksi kuntien normaalia kehittämistä ja suunnittelua. Hankkeessamme kootut hyvät käytännöt auttavat muun muassa suuntaamaan oikein tärkeimpiä toimia riskien hallitsemiseksi”, sanoo apulaisprofessori Sirkku Juhola Helsingin yliopistosta.

ELASTINEN-hankkeen tutkimustulosten mukaan sää- ja ilmastoriskeistä kunnille ongelmallisimpia ovat vahingot, jotka aiheutuvat sään ääri-ilmiöistä, kuten rankkasateista, myrskytuulista ja tulvista. Toteutuessaan sää- ja ilmastoriskeistä aiheutuvat vahingot voivat vaikuttaa asukkaiden terveyteen, hyvinvointiin, omaisuuteen tai toimeentuloon. Ne voivat olla kuntien toimintakyvyn ja kunnissa toimivien yritysten toimintaedellytysten kannalta merkittäviä ja aiheuttaa vakavia seurauksia kuntien talouteen ja palveluihin.

Osana valtioneuvoston vuoden 2015 selvitys- ja tutkimussuunnitelmaa toteutetun tutkimuksen tekivät Ilmatieteen laitos, Helsingin yliopisto, Suomen ympäristökeskus, Luonnonvarakeskus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä Gaia Consulting Oy.

Policy brief 2/2017: Sää ja ilmastoriskit kuriin kunnissa riskien arvioinnilla ja hallinnalla

ELASTINEN-hankkeen raportit löytyvät hankkeen verkkosivuilta.

Lisätiedot: yksikönpäällikkö Hilppa Gregow, Ilmatieteen laitos, Ilmastokeskus, p. 0295 393 510, hilppa.gregow(at)fmi.fi (hanke), professori Mikael Hildén, Suomen ympäristökeskus, p. 0295 251 173, mikael.hilden(at)ymparisto.fi (ilmastonmuutoksen heijastevaikutukset), apulaisprofessori Sirkku Juhola, Helsingin yliopisto, ympäristötieteiden laitos, p. 029 415 7387, sirkku.juhola(at) helsinki.fi (sopeutuminen kunnissa)