Kuntien sää- ja ilmastoriskit kuriin riskien arvioinnilla ja hallinnalla

Yhteiskunnan toimivuuden ja turvallisuuden ylläpitäminen edellyttää aktiivista varautumista sää- ja ilmastoriskeihin. Sää- ja ilmastoriskeistä kunnille ongelmallisimpia ovat sään ääri-ilmiöiden aiheuttamat vahingot ja haasteellisinta on rakennetun ympäristön sopeuttaminen muutokseen. Sää- ja ilmastoriskien arviointi ja hallinta tulee kunnissa ottaa
osaksi normaalia suunnittelua ja kehittämistä jo nyt.

Näin todetaan Policy Brief -artikkelissa, jonka ovat laatineet Ilmatieteen laitoksen, Suomen ympäristökeskuksen ja Helsingin yliopiston tutkijat osana valtioneuvoston ”Ennakoiva lyhyen aikavälin sää-, talous- ja ilmastoriskien hallitseminen (ELASTINEN)” -tutkimushanketta.

Hanke toteutettiin osana valtioneuvoston vuoden 2015 selvitys- ja tutkimussuunnitelmaa.