Hyppää sisältöön

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta
Selvitys: Saastumisen torjuntaan tarvitaan uusia ohjauskeinoja

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintaympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 6.4.2022 8.36
Tiedote 223/2022
Kuva: Daniel Moqvist | Unsplash

Saastumisen torjuntaan tarvitaan uutta puhtia ihmisten ja ympäristön suojelemiseksi. On kiinnitettävä huomiota yhä suurempaan joukkoon saasteita sekä eri saasteiden yhteisvaikutuksiin. Jo käytössä olevia ohjauskeinoja on sovellettava nykyistä tehokkaammin. On myös pureuduttava niihin saasteisiin ja saasteiden lähteisiin, joihin nykyiset ohjauskeinot eivät ole vielä kyenneet puuttumaan riittävästi. Näin toteaa tuore selvitys, jossa ennakoitiin saasteettomuuspolitiikkaa ja -sääntelyä.

Euroopan unioni on hiljattain julkaissut saasteettomuustoimintaohjelman, jolla pyritään vahvistamaan kokonaisvaltaista saasteiden hillintää Euroopassa. Visiona vuodelle 2050 on, että tuohon mennessä ilmaan, veteen ja maaperään joutuvat päästöt ovat pienentyneet tasolle, jolla niillä ei ole enää haitallisia terveys- tai luontovaikutuksia. Visio on yhteiskunnallisesti laajasti hyväksytty, mutta tavoitteen saavuttaminen tulee vaatimaan merkittäviä ja kokonaisvaltaisia muutoksia taloudessa ja yhteiskunnassa.

Saasteettomuusvisio on kunnianhimoinen, sillä vaikka monien saasteiden pitoisuudet ympäristössä ovat vähentyneet, aiheuttavat ne edelleen merkittäviä terveys- ja ympäristövaikutuksia. Lisäksi markkinoille tulee jatkuvasti uusia aineita, ja joidenkin tuttujen aineiden haitallisista vaikutuksista on saatu tarkempaa tietoa.

Hankkeessa syvennettiin ymmärrystä saasteiden ja saasteettomuuspolitiikan näkymistä, muuttuvasta toimintaympäristöstä ja sääntelytarpeista, mikä on ensimmäinen askel kohti saasteettomuusvisiota. Visioon ja jo välitavoitteisiinkin pääseminen vaatii suuria ponnistuksia ja toimintatapojen muutoksia yhteiskunnan eri sektoreilla. Julkisen vallan tehtävä – ja mahdollisuus – on kehittää saasteettomuutta edistäviä ohjauskeinoja sekä niiden yhdistelmiä.

Selvityksessä käsitellään saastumiseen ja sen torjuntaan vaikuttavia tekijöitä ja kehitysnäkymiä sekä esitellään joukko mahdollisia uusia ohjauskeinoja. Saasteettomuuspolitiikan kehitystä on havainnollistettu kahdeksalla toisiinsa liittyvällä kehityskululla. Ohjauskeinojen kehittämisessä tulisi erityisesti huolehtia siitä, että ne kannustavat eri tahoja etsimään ratkaisuja, jotka kustannustehokkaasti vähentävät saastumista ja saastumisriskiä.

Julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2021 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.

Lisätietoja: kehittämispäällikkö Sanna-Riikka Saarela, Suomen ympäristökeskus, p. 0295 251 587, [email protected]

Valtioneuvoston yhteisellä selvitys- ja tutkimustoiminnalla (VN TEAS) tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toiminnan tueksi. Sen toimintaa ohjaa valtioneuvoston vuosittain vahvistama selvitys- ja tutkimussuunnitelma. Selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarjassa julkaistujen raporttien sisällöstä vastaavat tiedon tuottajat, eikä sisältö välttämättä edusta valtioneuvoston näkemystä.