Hyppää sisältöön

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
Utredning: Nya styrmedel behövs för att bekämpa förorening

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhetmiljöministeriet
Utgivningsdatum 6.4.2022 8.36
Pressmeddelande 223/2022
Foto: Daniel Moqvist | Unsplash

Det behövs nya krafter för att bekämpa förorening och skydda människorna och miljön. Man måste ta hänsyn till allt fler föroreningar och samverkan mellan olika föroreningar. De styrmedel som redan används bör tillämpas allt effektivare. Dessutom måste man gå på djupet med de föroreningar och källor till föroreningar som man inte har lyckats åtgärda tillräckligt med de nuvarande styrmedlen. Det är slutsatsen i en färsk utredning som förutspår nollföroreningspolitiken och regleringen av nollutsläpp.

Europeiska unionen har nyligen offentliggjort en handlingsplan för nollförorening som syftar till att stärka bekämpningen av föroreningar som helhet i Europa. Visionen för 2050 är att de utsläpp som hamnar i luften, vattnet och marken fram till dess ska ha minskat till en nivå där de inte längre har skadliga effekter för hälsan och naturen. Visionen har ett brett stöd i samhället, men för att uppnå målet krävs betydande och övergripande förändringar i ekonomin och samhället.

Visionen om nollförorening är ambitiös med tanke på att även om många föroreningshalter har minskat i miljön orsakar de fortfarande betydande konsekvenser för hälsan och miljön. Dessutom kommer det hela tiden ut nya ämnen på marknaden och man har fått mer exakt information om vissa bekanta ämnens skadliga effekter.

I projektet fördjupades kunskapen om föroreningarnas och nollföroreningspolitikens utsikter, den skiftande verksamhetsmiljön och regleringsbehoven, vilket är det första steget mot visionen om nollförorening. För att uppnå visionen och redan etappmålen krävs stora satsningar och förändrade verksamhetssätt i olika samhällssektorer. Samhället har uppgiften – och möjligheten – att ta fram styrmedel som främjar nollförorening och kombinationer av dem.

I utredningen behandlas de faktorer och utvecklingsperspektiv som påverkar föroreningar och bekämpningen av dem samt presenteras ett antal potentiella nya styrmedel. Utvecklingen av nollföroreningspolitiken har åskådliggjorts med hjälp av åtta utvecklingsförlopp som korrelerar sinsemellan. Vid utvecklingen av styrmedlen bör man först och främst se till att de uppmuntrar olika aktörer att hitta lösningar som på ett kostnadseffektivt sätt minskar föroreningarna och risken för förorening.

Publikationen ingick i genomförandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan 2021.

Mer information: utvecklingschef Sanna-Riikka Saarela, Finlands miljöcentral, tfn 0295 251 587, [email protected]

Inom statsrådets gemensamma utrednings- och forskningsverksamhet (VN TEAS) tar man fram information till stöd för beslutsfattandet, den kunskapsbaserade ledningen och verksamheten. Utrednings- och forskningsverksamheten styrs av en utrednings- och forskningsplan som statsrådet årligen fastställer. De som producerar informationen ansvarar för innehållet i rapporterna i publikationsserien för utrednings- och forskningsverksamheten. Innehållet återspeglar inte nödvändigtvis statsrådets ståndpunkt.