Saasteettomuus edellyttää vanhojen keinojen vahvistamista ja uusien kehittämistä

Saastumisen torjuntaan tarvitaan uutta puhtia ihmisten ja ympäristön suojelemiseksi. On kiinnitettävä huomiota yhä suurempaan joukkoon saasteita sekä eri saasteiden yhteisvaikutuksiin. Jo käytössä olevia ohjauskeinoja on sovellettava nykyistä tehokkaammin. On myös pureuduttava niihin saasteisiin ja saasteiden lähteisiin, joihin nykyiset ohjauskeinot eivät ole vielä kyenneet puuttumaan riittävästi. Saasteettomuuden saavuttaminen vaatii kokonaisvaltaisten muutosten aikaansaamiseksi taloudessa ja yhteiskunnassa.

Globaalin kaupankäynnin ja pitkien tuotantoketjujen vuoksi saasteettomuuspolitiikan on oltava vahvasti kansainvälinen. Suomessa on perusteltua kehittää ja kokeilla uusia keinoja saasteettomuustavoitteiden saavuttamiseksi, mutta on varmistettava niiden yhteensopivuus EU-politiikan kanssa. Suomella voi olla edellytyksiä olla edelläkävijä uusien innovatiivisten ICT-ratkaisujen hyödyntämisessä päästöjen ja saastumisen valvonnassa. Ne voivat olla avain vaikeasti hallittavien hajapäästöjen vähentämiseksi. Tuotepolitiikka voi jatkossa muodostua entistä tärkeämmäksi keinoksi saastumisen vähentämisessä. Haasteena voi tosin olla raskas byrokratia, joka voi tahattomasti vaikeuttaa innovatiivisten tuotteiden kehittämistä ja käyttöönottoa.