Blogi: Tieto käyttöön!

Missä mennään Suomen tiellä biotalouden ja cleantechin kärkimaaksi?

Julkaisupäivä 6.6.2016 9.17 Blogit

Suomella on monipuolista cleantechiin ja biotalouteen liittyvää osaamista ja valmius ratkaista kestävään hyvinvointiin liittyviä haasteita sekä Suomessa että globaalisti. Maailmanlaajuisesti cleantechin markkinat ovat kasvaneet useita muita aloja nopeammin, ja kasvun ennustetaan olevan erittäin suurta myös tulevaisuudessa. Myös biotalousmarkkinat kasvavat ja uusiutumattomille raaka-aineille etsitään jatkuvasti vaihtoehtoja, vaikka öljyn hinta on laskenut. Suomella on mahdollisuus ottaa osansa tästä muutoksesta, ja tuottaa taloudellista hyötyä, kasvattaa yritysten liikevaihtoa ja vientiä sekä luoda uusia työpaikkoja. Biotalouden ja cleantechin vaikutukset ilmenevät myös ympäristöhyötyinä Suomessa sekä kansainvälisesti.

Biotaloudella tarkoitetaan taloutta, joka käyttää uusiutuvia luonnonvaroja ravinnon, energian, tuotteiden ja palvelujen tuottamiseen. Cleantech puolestaan merkitsee ympäristöä [tavanomaista] vähemmän kuormittavia tuotteita, palveluita ja teknologioita. Biotaloudelle ja cleantechille on asetettu huimia odotuksia: Cleantech- ja biotalousstrategian tavoitteina on kasvattaa cleantech-yritysten liikevaihto 50 miljardiin euroon, luoda vähintään 40 000 uutta cleantech-työpaikkaa vuoteen 2020 mennessä, kasvattaa biotalouden tuotos 100 miljardiin euroon ja luoda 100 000 uutta biotaloustyöpaikkaa vuoteen 2025 mennessä.

Biotalous ja cleantech nähdään Suomessa strategisesti tärkeinä painopistealueina, ja ne on myös nostettu pääministeri Sipilän hallituksen kärkihankkeisiin. Kansallinen biotalousstrategia ja hallituksen cleantech-strategia julkaistiin toukokuussa 2014. Lisäksi valtioneuvosto antoi toukokuussa 2014 Kasvun kärjet -periaatepäätöksen, jonka tavoitteena on vauhdittaa Suomen elinkeinojen uudistumista ja talouden nousua kasvun uusilla kärkialoilla cleantechissä ja biotaloudessa. Periaatepäätöksellä pyritään myös luomaan synergioita näille alueille laadittujen strategioiden toimenpiteiden välille ja ohjaamaan resursseja uuden kasvun aikaansaamiseksi.

Biotalous- ja cleantech-strategiat ovat hiljattain käyttöönotettuja ohjauskeinoja, ja ne ovat osa alojen kasvun toimintaedellytyksiä rakentavaa jatkumoa. Esimerkiksi bioenergian edistämisessä vuosikymmenten aikana tehty systemaattinen työ on tuottanut globaalistikin ainutlaatuisia tuloksia. Nyt tehtävän arvioinnin tavoitteena on tunnistaa strategioiden toimenpiteillä tähän mennessä saavutettu kehitys ja varmistaa, että strategioiden toimenpiteet ovat oikein kohdistettuja ja vastaavat biotalous- ja cleantech-markkinoiden jatkuvasti muuttuvan kentän tarpeisiin. Arvioinnissa tarkastellaan myös Suomen roolia cleantechin ja biotalouden kansainvälisenä edelläkävijänä ja tunnistetaan tähän liittyviä tekijöitä. Arvioinnissa avustaa valtioneuvoston päätöksentekoa tukevan selvitys- ja tutkimustoiminnan (VN TEAS) -hanke Biotalous ja puhtaat ratkaisut kestävän kasvun perustana (CLEANBIO).

Koska strategiat on otettu käyttöön vasta suhteellisen vähän aikaa sitten, on niiden lopullista vaikusta vaikea määrittää. Tilastojen, mallinnuksen ja muun aineiston sekä asiantuntijoiden ja yritysedustajien avulla voidaan kuitenkin arvioida, ovatko strategioiden suuntaviivat, lähtökohdat ja toimenpiteet riittävän voimakkaita ja oikean suuntaisia, jotta asetetut tavoitteet on mahdollista saavuttaa.

Arviointi tehdään kevään ja kesän aikana. CLEANBIO -hankkeen toteuttavat Suomen ympäristökeskus (SYKE, koordinaattori), Gaia Consulting Oy, Luonnovarakeskus (Luke) ja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT).

Teksti: Riina Antikainen (SYKE)
Kuvat: SYKE (henkilökuva) ja Etschmann DECHEMA CC-BY-SA (kuvituskuva)

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.