Blogi: Tieto käyttöön!

Blogit

Päättäjä, ratkaise monta ongelmaa kerralla – luonnon avulla

Riikka Paloniemi Julkaisupäivä 22.10.2018 9.59 Blogit

Ilmastopaneeli IPCC julkaisi pari viikkoa sitten odotetun raporttinsa ilmastonmuutoksesta ja sen hillinnän kiireellisyydestä: tutkijoiden mukaan maapallon keskilämpötila ei saisi nousta kuin korkeintaan 1,5 astetta, jotta seuraukset olisivat siedettävät. Aikaa merkittäviin päästövähennyksiin on vain muutama vuosi. Raportin sanoma oli silti myös toiveikas: voimme vielä välttää isoimmat ongelmat, kunhan vain ryhdymme toimeen heti. Kutsu toimeen koskee kaikkia päätöksenteon tasoja, tavallisia kuluttajia, valtioiden päänaisia ja –miehiä sekä jokaista sillä välillä.

Mitä luonto tekisi?

Asetan itseni kuntapäättäjän asemaan. Haaste tuntuu isolta. Aluetason politiikassa päättäjien pöydälle vyöryy yhtä aikaa joukko kysymyksiä. Päättäjän tulee yhtä aikaa turvata luonnon monimuotoisuus, yhdyskuntien toimivuus sekä ihmisten terveys ja hyvinvointi. Päättäjä ei voi katsoa pöydällä olevia ongelmia liian kapeasta näkökulmasta: yksittäisen ongelman korjaaminen yhtäällä voi johtaa muiden pahenemiseen toisaalla.

Luonnossa monen ongelman ratkominen yhtä aikaa ja sopeutuminen pienempiin ja isompiin katastrofeihin on arkipäivää. Luonto selviää erilaisista muutoksista, koska se pystyy palautumaan ja uusiutumaan. Tämä niin sanottu resilienssi on todennäköisesti sitä suurempi mitä monimuotoisempi luonto on. Rikkaasta lajistosta löytyy nopeasti uusia menestyjiä muuttuneisiin olosuhteisiin.

Ilmastonmuutoksen todellisuudessa myös ihmisten järjestelmien palautumis- ja uudistumiskyvystä on pidettävä huolta. Merenpinta nousee, rankkasateet yleistyvät ja tukalia helleaaltoja on nykyistä useammin. Tekninen ratkaisu olisi miettiä jokaista ongelmaa erikseen, ja suunnitella sopeutuminen erilliseksi osaksi kuhunkin ihmisen järjestelmistä. Mutta sektoriratkaisut eivät nyt riitä: tarvitsemme jotain ratkaisevasti parempaa.

Ihminen tarvitsee luontoaltistusta

Kaupungit kasvavat ennennäkemätöntä vauhtia. Kasvupaineisiin on totuttu vastaamaan erilaisilla teknisillä ratkaisuilla. Kasvu sekä tekniset ratkaisut ovat kuitenkin johtaneet rakennettujen alueiden luonnon vähenemiseen ja köyhtymiseen. Ihmisten terveyden kannalta tämä tarkoittaa epäsuotuisaa kehitystä: viime vuosina on saatu vakuuttavaa näyttöä siitä, että ihmisen terveys edellyttää säännöllistä altistumista monimuotoiselle luonnolle.

Mitä tieto luonnon terveysvaikutuksista voisi tarkoittaa päättäjälle? Teknisten ratkaisujen vaihtoehdoksi ja täydennykseksi suosittelen hyödyntämään luonnon ongelmanratkaisu- ja sopeutumiskykyä. Luontopohjaisten ratkaisujen idea on tuottaa monta hyötyä kerralla: esimerkiksi äkillisten rankkasateiden vesimääriä voidaan tasata viherkattojen ja kosteikkojen avulla ja tarjota samanaikaisesti ihmisille virkistystä ja terveyshyötyjä.

Palaan kuntapäättäjän pöydän ääreen. Luontopohjaisen ratkaisun rakentaminen voi hyvin olla kalliimpaa kuin uusi viemäriputki. Oman hallinnonalan tuotos-sarakkeeseen pitää pystyä arvioimaan kaikki mahdolliset lyhyen ja pidemmän ajan edunsaajat. Miten hallinto taipuu tunnistamaan sen, että uusi luontopohjainen ratkaisu tuottaakin hyötyjä usealle eri sektorille, eivätkä nämä hyödyt välttämättä näy heti.

TASAPELIssä monihyötyisyys punnitaan

Jotta monihyötyiset luontopohjaiset ratkaisut yleistyisivät, olemme valtioneuvoston rahoittamassa TASAPELI-hankkeessa ryhtyneet rakentamaan päättäjille apuvälineitä ja toimintamallia luontopohjaisten ratkaisujen suunnittelemiseksi. Sitä kehitetään yhdessä keskustellen maakuntien ja kuntien suunnittelijoiden ja päättäjien kanssa.

Toimintamalli ohjaa näkemään luonnon uudessa valossa. Luonto ei ole pelkästään suojelua vaativa hankala menoerä, vaan myös hiilensitoja, veden ja ravinteiden pidättäjä, virkistäjä, terveydenvaalija ja paljon muuta. Hankkeessa kehitettävä arviointityökalu kääntää monihyötyisyyden voimavaraksi.

Paras luontopohjainen ratkaisu hyödyntää luontoa oivallisesti, tehokkaasti ja kestävästi. Keräämme hankkeessamme parhaat kertyneet kokemukset helposti hyödynnettäviksi sisällöiksi. Lisäksi haastamme kaikki suunnittelijat ja päättäjät rohkeasti kokeilemaan ja kehittämään uusia tapoja usean yhteiskunnallisen ongelman ratkaisemiseksi kerralla – luonnon avulla.

Luontopohjaisista ratkaisuista inspiroitumisen voi aloittaa heti huomenna tiistaina 22.10. klo 9:30–15:00. Hankkeen tilaisuutta: Kestävää maankäyttöä ja hyvinvointia luontopohjaisilla ratkaisuilla voi seurata suorana verkkolähetyksenä.

Teksti: Riikka Paloniemi, Suomen ympäristökeskus

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.