Alisa Puustinen

Kirjoittaja työskentelee vs. tutkimusjohtajana Pelastusopistolla TKI-yksikössä. Lisäksi Puustinen on dosenttina Maanpuolustuskorkeakoululla. Hän on tutkinut mm. kansalaisten ja neljännen sektorin roolia kriisitilanteissa sekä kansalaisyhteiskunnan ja turvallisuustoimijoiden yhteistoimintaa.