Helena Huhta

Kirjoittaja on Nuorisotutkimusseurassa työskentelevä tutkijatohtori. Huhdan tutkimukset ovat käsitelleet yhtäältä marginaaleihin joutuneita ihmisiä kuten vankeja ja päihde- ja mielenterveysongelmien kanssa kamppailevia nuoria sekä työn ja koulutuksen ulkopuolella olevia nuoria. Toisaalta Huhta on tutkinut menestyneiden suomalaisten taiteilijoiden ja huippu-urheilijoiden epätavallisia elämänkulkuja. Tutkijan tämän hetken kiinnostuksen kohteet koskettavat erityisesti sosiologista kriminologiaa ja etnisyyden tutkimusta.