Jaakko Pehkonen

Kirjoittaja on taloustieteen professori Jyväskylän yliopistossaHän johtaa  tutkimushanketta "Kohtaanto työmarkkinoilla: keskeiset ongelmat ja politiikkasuositukset", joka toteutetaan osana valtioneuvoston vuoden 2017 selvitys- ja tutkimussuunnitelmaa.

Työn etsintää ja työllistymistä tehostavat toimenpiteet kannattaisi kohdistaa suuriin kasvukeskuksiin. Vastaavasti muilla alueilla talouspolitiikan painopiste voisi olla taloudellista aktiviteettia lisäävissä, ja siten työvoiman kysyntää lisäävissä toimissa.