Kari Laitinen

Kirjoittaja toimii erikoistutkijana Poliisiammattikorkeakoulussa. Hän oli mukana valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan osana toteutetun Siviilivalmius yhdessä: globaaleista uhkista ja mahdollisuuksista yhteiseen valmiuteen -hankkeen toteutuksessa tutkijana. Laitinen väitteli 1999 turvallisuustutkimuksesta. Hän on työskennellyt eri tehtävissä Tampereen ja Helsingin yliopistoissa, Poliisiammattikorkeakoulussa, Poliisihallituksessa, valtioneuvoston kansliassa sekä puolustusministeriössä.