Lassi Heininen

Blogin kirjoittaja on arktisen politiikan professori Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa. Hän on myös Pohjoisen tutkimusfoorumin (NRF) puheenjohtaja ja Arktisen vuosikirjan päätoimittaja.

Arktinen on nykyään globaali, joten olennaista on paikallisen ja globaalin välinen yhteys. Kestävän kehityksen ryhmät Arktisessa neuvostossa voisivat olla hyvä keino saattaa yhteen paikalliset, alueelliset ja globaalit toimijat yli valtiotason.