Mikko Sane

Kirjoittaja toimii kehitysinsinöörinä Suomen ympäristökeskuksen Vesikeskuksessa. Hän vastaa ympäristöhallinnon tulvatietojärjestelmästä ja tulvapaikkatietoaineistoista sekä toimii Tulvakeskuksen tulvariskiasiantuntijana. TASAPELI-hankkeessa hän on vastannut pintavaluntamallinnuksesta.