Ranja Hautamäki

Kirjoittaja toimii maisema-arkkitehtuurin professorina Aalto-yliopistossa, opetus- ja tutkimusalanaan maisemasuunnittelu ja yhteiskunta. TASAPELI-hankkeessa Aalto on tarkastellut erityisesti luontopohjaisten ratkaisujen toimeenpanoa ja siihen liittyviä työkaluja sekä edistämiskeinoja.