Riikka Paloniemi

Kirjoittaja työskentelee ryhmäpäällikkönä Suomen ympäristökeskuksen ympäristöpolitiikkakeskuksessa. Ryhmän tutkimus- ja kehityshankkeet pureutuvat kestävään käyttäytymismuutokseen ja sen edistämiseen. Paloniemi on johtanut Tehokkaat ja vaikuttavat luontopohjaiset ratkaisut ilmastonmuutoksen sopeutumisen välineinä (TASAPELI), jossa tarkasteltiin luontopohjaisten ratkaisujen hyödyntämistä yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemisessa. Hankkeen toteuttamiseen osallistuivat SYKEn lisäksi Aalto-yliopisto, Ilmatieteen laitos, Turun yliopisto ja Tapio Oy.