Riikka Paloniemi

Kirjoittaja toimii Suomen ympäristökeskuksessa, SYKEssä, ryhmäpäällikkönä ja johtaa VN TEAS-hanketta Tehokkaat ja vaikuttavat luontopohjaiset ratkaisut ilmastonmuutoksen sopeutumisen välineinä (TASAPELI). Hankkeessa tarkastellaan luontopohjaisten ratkaisujen hyödyntämistä yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemisessa. Sen toteuttamiseen osallistuu SYKEn lisäksi Aalto-yliopisto, Ilmatieteen laitos, Turun yliopisto ja Tapio Oy.