Riina Haavisto

Kirjoittaja työskentelee tutkijana Ilmatieteen laitoksessa. Haavisto on työskennellyt ilmastonmuutokseen sopeutumisen parissa ja TASAPELI-hankkeessa arvioinut luontopohjaisten ratkaisujen kustannuksia ja hyötyjä sekä Sää- ja ilmastoriskien arviointi ja toimintamallit (SIETO) -hankkeessa, joka toteutettiin osana valtioneuvoston vuoden 2017 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.