Terhi Arola Terhi Arola

Kirjoittaja työskentelee tutkijana Suomen ympäristökeskuksen Yhteiskunnan muutos -yksikössä. VISIOS-hankkeessa hän osallistui kartoittamaan toimintamalleja, joilla voidaan lisätä kansalaisten kestävyysosaamista. Lisäksi Arola on kiinnostunut ympäristötiedon roolista yhteiskunnassa ja tarkastelee tutkimuksessaan tapoja lisätä tiedon vaikuttavuutta.