Rakennusalan kilpailukyky ja uudistuminen

Käynnissä

Toteuttajat

Etlatieto Oy, Tampereen teknillinen yliopisto, BES Oy

Rahoitussumma

200 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 3/2018–4/2020

Rakentaminen vaikuttaa monin tavoin kansantalouteen ja yhteiskuntaan. Huolimatta rakennusalan merkityksellisyydestä, tietämys alan yritys- ja markkinatilanteesta on vajavaista, eikä alan kustannus- ja kasvukilpailukykyä tiedetä. Tutkimushanke antaa ajantasaisen kuvauksen alan tilanteesta ja kehityskaaresta suosituksineen poliittisen päätöksenteon tueksi sekä rakennusalan eri toimijoiden innovaatio- ja kehitystoiminnan sekä liiketoiminnallisten toimenpiteiden suuntaamiseksi.

Työn tavoitteena on tuottaa hyödynnettävää tietoa rakentamisen kilpailukyvyn ja erityisesti tuottavuuden kehittämiseen, alan sääntelyn kohdentamiseen, sekä rakennusalan ulkomaisen toiminnan edistämiseen tähtäävän päätöksenteon avuksi. Nykytilannetta kuvailevien tulosten lisäksi määritellään alan tulevaisuuden näkymät sekä luodaan yhdessä rakennusalan keskeisten toimijoiden kanssa konkreettisia skenaarioita toimenpidesuosituksineen. Käytännön implikaatiot suunnataan kilpailukyvyn edistämisestä kiinnostuneille yrityksille, järjestöille sekä kunnallisille ja valtiollisille toimijoille.

Ota yhteyttä:

Hankkeen vastuullinen johtaja Martti Kulvik, Etlatieto Oy, p. 041 543 342, etunimi.sukunimi(at)etla.fi

 

Työllisyys ja kilpailukyky Rakennusalan kilpailukyky ja rakentamisen laatu Suomessa

Yhteyshenkilö ministeriössä