Sote – enemmän, paremmin ja halvemmalla?

Tämän tutkimuksen tavoitteena on analysoida sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen tavoitteita ja keinoja eri näkökulmista. Lähtökohdaksi otettiin irtautuminen moneen kertaan muuttuneista yksityiskohdista. Tietoa on hankittu kansainvälisestä ja kotimaisesta tutkimuskirjallisuudesta, kansainvälisellä yhteistyöllä, sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajille tehdyllä laajalla kyselyllä ja kuntien lausuntoja analysoimalla.

Tutkimus jakaantuu neljään itsenäiseen osaan. Toisessa luvussa pohditaan uudistuksen tavoitteita, rajoitteita ja keinoja makrotasolla nojautuen lähinnä tutkimuskirjallisuuteen ja valmistelun taustamuistioihin. Lisäksi siinä kuvataan kuntien kaventunutta roolia niiden uudistukseen antamien lausuntojen avulla. Kolmannessa luvussa analysoidaan tutkimuskirjallisuuden perusteella uudistuksessa keskeisellä sijalla olevan kannustejärjestelmien rakentamisen vaikeuksia. Neljännessä osassa raportoidaan laajan tuottajakyselyn tuloksia ja pohditaan niiden merkitystä. Luku sisältää myös terveydenhuoltojärjestelmien kansainvälisen asiantuntijan professori Joel Shalowitzin näkemyksiä Suomen uudistuksesta ja kokemuksia Toscanan sote-palvelujen integaatiosta.