Ylivelkaantumisen ehkäisyn ja hoidon tehostaminen

Raportin tavoitteena on antaa kuluttajien velkaongelmien parissa toimiville organisaatioille, toimintaa suunnitteleville ja kehittäville viranomaisille sekä ylivelkaantuneiden tilanteeseen toiminnallaan vaikuttaville muille tahoille (esimerkiksi kuntatoimijat, finanssialan järjestöt, kolmannen sektorin toimijat, Taloudenhallinnan neuvottelukunta yms.) tietoa ylivelkaantumisen ehkäisyyn ja hoitoon liittyvistä haasteista sekä tarjota ehdotuksia ja toimintasuosituksia ylivelkaantuneille tarjottavien palveluiden kehittämiseksi.