Mitä innovaatioekosysteemit ovat ja miten niitä voi kehittää?

Globaalien arvoverkostojen sekä kuljetus- ja viestintäteknologioiden kehitys ovat muuttaneet innovaatiotoiminnan logiikkaa. Kilpailusta on tullut aidosti globaalia ja se on siirtynyt yritysten ja toimialojen tasolta yksilöiden ja toimintojen tasolle. Pärjätäkseen globaalissa kilpailussa Suomen on päivitettävä tilannekuvaansa ja muokattava innovaatiopolitiikkaansa sopivaksi uuteen tilanteeseen. Näin todetaan tänään julkistetussa Ramboll Management Consulting Oy:n ja Forefront Oy:n asiantuntijoiden laatimassa katsauksessa.

Elinkeino- ja innovaatiopolitiikkaa tulee katsauksen mukaan kehittää systeemisesti julkisen sektorin toimijoiden, yritysten, korkeakoulujen, tutkimuslaitosten, kolmannen sektorin ja kansalaisten laaja-alaisen yhteistyön kautta. Politiikka ei voi perustua yksittäisiin ja toisistaan irrallisiin toimenpiteisiin.

Julkisen sektorin rooli innovaatiopolitiikassa ei rajoitu vain toimintaympäristön kehittämiseen. Julkinen sektori voi määrittää kehityksen suuntaa sekä luoda kysyntää ja kannusteita kansallisten ja globaalien ongelmien ja tarpeiden ratkaisemiseen. Keskeistä on myös paikallisten toimijoiden tukeminen, yhteistyön edistäminen ja verkostojen vahvistaminen. Myös yksittäisillä yrityksillä on edelleen merkittävä rooli innovaatiotoiminnassa.

Miten elinkeinoelämän, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyötä sekä niiden toimintaedellytyksiä parannetaan? -hankkeessa selvitetään innovaatiotoiminnan edellytyksiä, tätä toimintaa tukevia yrityspalveluita sekä korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten oikeudellista asemaa. Hankkeen toteuttajat ovat Ramboll Management Consulting, 4FRONT, asianajotoimisto Bird & Bird, Urban Mill ja VPSolutio. Hanke toteutetaan osana valtioneuvoston vuoden 2016 selvitys- ja tutkimustoiminnan toimeenpanoa.