After ‘hybrid warfare’, what next? – Understanding and responding to contemporary Russia

Raportissa, ”Hybridisodan jälkeen – mitä seuraavaksi?”, korostetaan, ettei ole yksinkertaista vastausta tai käsitettä, kuten ”hybridisota”, jonka avulla voitaisiin arvioida Venäjän ulko-, turvallisuus ja puolustuspolitiikkaa sekä sen erilaisia syy- ja seuraussuhteita. Sen sijaan Venäjän vahvuudet ja heikkoudet tulisi analysoida erikseen. Projektin tutkijat esittävät raportissa oman tutkimusnäkemyksensä kokonaisuuksista, jotka esimerkiksi liittyvät propagandan käyttöön (informaatiosotaan) ja Venäjän yritykseen luoda itsestään kuvaa suurvaltana. Lisäksi tutkijat tarkastelevat, miten Venäjä yhdistää sotilaallista voimaa ja perinteistä armeijan käyttöä ulkopolitiikassa sekä Venäjän parantunutta kykyä koordinoida 2000-luvun sotaoperaatioita. Tutkijat pohtivat myös Venäjän sotilasmenojen tehottoman käytön pitkäaikaisvaikutuksia sekä pelotteen ja ehkäisevän toiminnan merkitystä Venäjän viimeaikaisten sotatoimien valossa.