Kansalaisaloitejärjestelmä kaipaa lisää läpinäkyvyyttä

Katsaus kokoaa yhteen tutkimustuloksia vuodesta 2012 käytössä olleesta kansalaisaloitejärjestelmästä ja esittää toimenpiteitä kansalaisaloitteen kehittämiseksi. Järjestelmää arvioidaan käytön, vaikutusten ja vastaanoton näkökulmasta.

Järjestelmää voidaan pitää onnistuneena, vaikka aloitteiden hylkääminen on herättänyt epäluottamusta erityisesti aloitteen tekijöiden keskuudessa ja aloitteiden laatu kritiikkiä päätöksentekijöissä.

Aloitteiden käsittelyn läpinäkyvyyttä voidaan edistää yhtenäistämällä ja kehittämällä valiokuntien käytäntöjä aloitteiden käsittelyssä ja tietojen julkistamisessa.

Vuorovaikutteisuutta voidaan vahvistaa käsittelyprosessissa antamalla aloitteen edustajalle kommenttipuheenvuoro kuulemisten jälkeen ja lisäämällä yhteydenpitoa kansalaisiin aloitteiden valmistelu- ja selvitysvaiheessa.

Heikommin resursoitujen aloitteentekijöiden tukemiseksi aloitteiden käsittelyä voidaan kehittää poistamalla vaara aloitteiden raukeamisesta vaalikauden lopussa ja vahvistamalla vakiintunut käytäntö laatia kaikista aloitteista valiokuntamietintö.

Nämä muutokset vahvistavat demokraattista järjestelmäämme kokonaisuutena.