Digitalouden yrittäjyysdynamiikka ja Suomen kansainvälinen kilpailukyky

Talouden digitalisaatio korostaa yrittäjyyden, erityisesti digitalouden uusien yritysten merkitystä
kilpailukykytekijänä. Tämä raportti käsittelee kilpailukyvyn rakentumista digitaloudessa ja esittää mallin Suomen digitalouden yrittäjyysdynamiikan mittaus- ja seurantajärjestelmäksi. Digitalous korostaa liiketoimintainnovaatioiden merkitystä uusien (ja myös vakiintuneiden) yritysten kilpailukyvyn lähteenä.

Digitalous korostaa myös liiketoimintainnovaatioita ruokkivien yrittäjyysekosysteemien ja näiden ylläpitämän talouden yrittäjyysdynamiikan merkitystä. Tässä raportissa kehitettyä mittausmenetelmää sovelletaan Suomen digitalouden yrittäjyyssuoritteen arviointiin Ruotsiin, Tanskaan, Alankomaihin, Saksaan ja Yhdistyneeseen kuningaskuntaan verrattuna. Tässä vertailujoukossa Suomi sijoittuu neljänneksi, Tanskan, Ruotsin ja Alankomaiden jälkeen. Suomen tärkeimmät heikkoudet ovat digitalouden yrittäjyysaktiviteeteissa, erityisesti näiden synnyttämässä kilpailuvaikutuksessa.