”Yksi yhdestä” –malli osana sääntelyn kehittämistä ja arviointia

Hanke selvitti yksi yhdestä -periaatteeksi (1/1-periaate) kutsutun normipurkuperiaatteen edistämistä työ- ja elinkeino-ministeriön (TEM) sekä maa- ja metsätalousministeriön (MMM) lainvalmistelutyössä.

Hanke pilotoi ja testasi TEM:ssä laadittua laskentamallia työaikalain valmistelussa sekä elintarvikelainsäädännön kokonaisuudistuksessa. Ensimmäisessä vaiheessa hanke kartoitti kansainvälisiä yksi yhdestä –malleja ja kokemuksia niiden soveltamisesta dokumenttianalyysilla.

Myös suomalaisten virkamiesten ja lainvalmistelijoiden näkemysten selvittäminen oli osa tätä vaihetta. Hankkeen toinen vaihe testasi TEM:n laskentamallia hyödyntäen haastattelu- ja kyselytutkimusta, yrityspaneeleita ja työpajoja. Loppuseminaari esitteli tuloksia hankkeen keskeisille sidosryhmille. Viestinnän ja tiedonlevittämisen tapoja olivat tapahtumat, verkkosivusto, blogit ja policy briefit.

Artikkeli ammattilehdessä sekä tietojen tallentaminen jatko-käyttöä varten olivat myös osa hanketta. 1/1-malleilla on mahdollista laskea vain suoria yritysvaikutuksia. Kustannus-lajeista hallinnolliset taakat, julkiset maksut ja välittömät noudattamiskustannukset ovat laskettavissa olevia, harmikustannukset tyypillisesti eivät. Suomalaisen 1/1-mallin kehitystyötä ja pilotointia kannattaa jatkaa. On tärkeää huolehtia lainvalmistelijoiden riittävästä ohjeistuksesta ja tuesta. Selkeät tavoitteet, prosessit ja työkalut mahdollistavat aineistojen keräämisen ja analysoinnin mallia varten. Hallinnonalojen välinen koordinointi ja yhteistyö ovat välttämättömiä yksi yhdestä –jäämälaskennan ja –tilinpäätösmenettelyn toteuttamiseksi.