Ilmastokestävyyttä ja sääriskien hallintaa luonnonvara-alojen pitkäaikaisaineistojen turvin

Seuranta-aineistot ‒ ilmastokestävän luonnonvaratalouden kivijalka

Luonnonvaratalous on altis lukuisille riskeille ja ilmastonmuutoksen haasteille, mikä edellyttää ennakoivia ja mittavia varautumis- ja sopeutumistoimia. Pitkäaikaiset, systemaattiset ja laajan olosuhteiden ja toimenpiteiden kirjon kattavat luonnonvara-alan seuranta-aineistot ovat korvaamaton perusta, jolle rakentaa ilmastokestävää tulevaisuutta sääriskien muuttuessa ja voimistuessa.

Luonnonvarakeskus (Luke) teki kattavan koosteen meneillään olevista biotalouden seurantatutkimuksista osana Sää- ja ilmastoriskien arviointi ja toimintamallit (SIETO) -hanketta. Tavoitteena oli saada käsitys maa-, metsä-, kala- ja porotalouden aineistojen laajuudesta, ajallisesta ja maantieteellisestä kattavuudesta sekä hyödynnettävyydestä ja merkityksestä ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien hallinnalle ja sopeutumisen seurannalle. Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) biodiversiteettiseurannat vahvistavat merkittävästi sopeutumisvalmiutta tuottamalla tietoa potentiaalisten tuholaisten, kuten havununnan kannanmuutoksista. Yhdistämällä seurantojen aineistot tietoihin säähän liittyvistä vaaratekijöistä voidaan varautumista tehostaa esimerkiksi aiempaa tarkemmilla kuivuus- ja tulvariskien ennakoinneilla.