Sujuvia palveluja sivistyksen ja hyvinvoinnin yhdyspinnoilla

Uudet yhdyspinnat edellyttävät uudenlaista kehittämistä

Maakunta- ja sote-uudistuksen yhteydessä valtion, maakuntien, kuntien, yritysten, yhdistysten ja muiden palveluiden tuottajien ja asiakkaiden välille syntyy uudenlaisia hallinnollisia ja toiminnallisia yhdyspintoja. Sivistyksen ja hyvinvoinnin sektorilla yhdyspintoja on etenkin opiskeluhuollossa, liikunnassa ja kulttuurityössä sekä nuorten hyvinvointia edistävässä ohjaamotoiminnassa.

Aluekehittämisjärjestelmä uudistuu ja valtion sekä alueiden yhteistyön luonne muuttuu. Vaikka uudistus tarjoaa paljon mahdollisuuksia luoda hyviä käytäntöjä ja uusia toimivia rakenteita, riskinä on nykyisten hyvin toimivien yhteistyörakenteiden pirstoutuminen. Tässä tutkimushankkeessa on kartoitettu yhteistyön malleja ja tekijöitä, jotka edistävät sujuvaa yhteistyötä sivistys- sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden yhdyspinnoilla. Tärkeitä osatekijöitä toimivien yhteisten palvelujen kehittämisessä ovat toimijoiden yhteinen strateginen suunta, palveluntuottajien keskinäinen yhteistyö ja luottamus, hyvä johtaminen ja palveluntuottajien muutoskapasiteetti, taloudelliset ja muut kannustimet, eri ammattikuntien välisten toiminnallisten ja symbolisten raja-aitojen purkaminen ja uudentyyppinen työnjako, asiakaslähtöinen ajattelutapa
sekä yhteiset tietojärjestelmät.