Jätteiden kierrätystä on lisättävä yhteistyöllä, neuvonnalla ja sääntelyllä

Kiertotalouden mallimaaksi pyrkivän Suomen tulee lisätä kierrätystä

Yhdyskuntajätteen kierrätystä tulee lisätä EU:n kiertotalouspaketin myötä annettujen jätteitä koskevien, tiukentuvien tavoitteiden takia. Suomi on melko kaukana tavoitteeksi asetetuista kierrätystasoista ja niihin yltäminen edellyttää merkittäviä muutoksia nykyiseen järjestelmään.

Kierrätystä tulee tehostaa erityisesti biojätteen ja muovipakkausjätteen, mutta myös kartongin kiinteistökohtaista erilliskeräystä lisäämällä sekä lajittelutehokkuutta kasvattamalla. Yhtenäinen keräyksen taso voidaan varmistaa jätelainsäädäntöön tuotavilla velvoiterajoilla, jotka asetetaan sekä kotitalouksien sekä hallinto-, palvelu- ja elinkeinotoiminnan yhdyskuntajätteille. Ympäristö- ja kustannusvaikutusten hillitsemiseksi keräysvelvoite voidaan rajata osin taajama-alueille. Lajittelutehokkuuteen voidaan vaikuttaa lisäämällä neuvontaa. Nykyinen järjestelmä, jossa jokaiselle jätejakeelle on kiinteistön pihalla oma astia, jota tyhjentää erillinen keräysauto, on selvityksen mukaan kallein tapa lisätä keräystä. Ympäristö- ja kustannusvaikutusten pienentämiseksi pientaloalueilla ja taajama-alueiden reunamilla tulisi kokeilla uusia keräystapoja, kuten monilokerokeräystä.

Jätehuollon vastuiden selkeyttäminen mahdollistaa kustannustehokkaan suunnittelun. Pakkausjätehuollossa nykyistä vastuunjakomallia voidaan kehittää ottamalla käyttöön lain velvoittama tuottajien ja kuntien välinen yhteistyömenettely, jossa sovitaan muun muassa keräyksen kustannusten jaosta ja keräyksen tavoista. Jätehuollon vastuiden hajautumista voidaan selkeyttää myös poistamalla jätelaista mahdollisuus kiinteistön haltijan järjestämään jätekuljetusjärjestelmään.

Kieliversiot: