Nuorten toisen asteen koulutusvalinnat - mitkä mekanismit tuottavat epätyypillisiä valintoja?

Koulutusvalinnan työntö- ja vetotekijät

Purkutalkoot -hanke keskittyy nuorten koulutusvalintojen sukupuolen mukaiseen eriytymiseen. Eriytymistä tapahtuu etenkin peruskoulun jälkeen toisen asteen ammatilliseen koulutukseen siirryttäessä. Siksi toisen asteen ammatillisen koulutuksen valinnat ovat tämän hankkeen keskiössä.

Vastoin yleisiä käsityksiä, nuorten koulutusvalinnat perustuvat usein lyhyen aikavälin tarkasteluun, jossa nuorten elämän ja heidän sosiaalisten maailmojensa kulloisetkin puitteet ovat keskeiset. Usein valinnat perustuvat muihin asioihin kuin koulutuksen sisältöön tai tulevaan ammattiin. Nuoret etsivät ns. omaa juttuaan. Vaikka nuoret puhuvat itsestään yksilöinä, jotka tekevät itsenäisiä valintoja - ja tähän opinto-ohjauskin perustuu - nuorten puheessa sosiaaliset seikat korostuvat. Sellaisia ovat esimerkiksi perheen, ystävien ja muiden tärkeiden toisten vaikutukset, paikalliset tekijät, mahdollisuudet ja koulutusvaihtoehdot, myös satunnaiset seikat. Nuoret puhuvat työntö- ja vetotekijöistä: he arvioivat erilaisia koulutusvaihtoehtoja, jotka perustuvat heidän haluamiinsa tai ei-toivottuihin asioihin. Koulutusvalintojen sukupuolittuminen kytkeytyy näihin tekijöihin. Opinto-ohjauksen käytännöt eivät ohjaa nuoria aktiivisesti epätyypillisiin valintoihin. Tämä on hankkeen tärkeimpiä tuloksia.

Nuorten omat sosiaaliset maailmat ja valintahorisontit on syytä tunnistaa ja tunnustaa koulutuspoliittisen suunnittelun ja käytäntöjen prosesseissa. Tämä on myös koulutusalojen sukupuolittumisen purkamisen edellytys.