Luonnosta ratkaisuja kaupunkisuunnittelun haasteisiin

Luontopohjaiset ratkaisut tarjoavat monipuolisia hyötyjä asukkaille

Luontopohjaiset ratkaisut ovat luontoa hyödyntäviä ratkaisuja erilaisiin yhteiskunnallisiin ongelmiin.

Luontopohjaiset ratkaisut ovat luonteeltaan monihyötyisiä. Yhdellä ratkaisulla voidaan samaan aikaan vaikuttaa moneen ongelmaan, esimerkiksi ilmastonmuutoksen lisäämiin tulviin, luonnon monimuotoisuuden köyhtymiseen ja tulehdusperäisten sairauksien yleistymiseen.

Hyvin suunnitellut luontopohjaiset ratkaisut edistävät kaupunkilaisten hyvinvointia ja lisäävät kaupunkien turvallisuutta, viihtyisyyttä ja vetovoimaisuutta.

Luontopohjaiset ratkaisut voivat perustua olemassa olevien luontoalueiden säilyttämiseen ja kunnostamiseen tai uusien ekosysteemien, kuten kosteikkojen tai viherkattojen, rakentamiseen.

Luontopohjaisten ratkaisujen lisäämiseksi suomalaisissa kaupungeissa tarvitaan kokonaisvaltaista suunnittelua ja luontopohjaisten ratkaisujen tunnistamista läpäisevästi ympäristösääntelyn kentässä esimerkiksi maankäyttö- ja rakennuslain kautta.

Luontopohjaisten ratkaisujen lisäämiseksi tarvitaan laajaa yhteistyötä eri toimijoiden välillä.