Tyytyväisyys oikeusapupalveluihin hyvällä tasolla

Kohti yhdenvertaisia ja laadukkaita oikeusapupalveluita

Oikeusavun asiakkaat ovat pääosin tyytyväisiä

Suurin osa oikeusavun asiakkaista on tyytyväinen saamaansa palveluun, oli avustaja sitten julkinen oikeusavustaja tai yksityinen lakimies tai asianajaja. Onnistunut asiakaskokemus koostuu kohdatuksi tulemisesta, ammattitaidosta sekä toimivasta tiedonkulusta. Sen sijaan kiire, puutteet tiedonkulussa, avustajien vaihtuminen, koetut puutteet ammattitaidossa sekä epäonnistuneet kohtaamiset aiheuttavat tyytymättömyyttä oikeusapuun.

Seitsemän kymmenestä asiakkaasta oli tyytyväinen saamaansa palveluun

Tutkimukseen perustuen suositellaan huolehtimaan oikeusavun riittävistä resursseista työntekijöiden kuormituksen vähentämiseksi ja henkilökohtaisen asiointimahdollisuuden turvaamiseksi; sähköisten asiointipalveluiden kehittämistä asiakaslähtöisesti kiinnittäen erityisesti huomiota palveluiden saatavuuteen, saavutettavuuteen ja tietosuojaan, sekä viestinnän selkiyttämistä ja tiedon saatavuuden ja saavutettavuuden parantamista.