”Mikä ois mun juttu” – Nuorten toisen asteen koulutusvalinnat ja sukupuolittuneet polut

Nuoret pohtivat koulutusvalintojen veto- ja työntötekijöitä yksilöllisten elämäntilanteidensa kokonaisuuksissa.

Suomessa koulutuksen ja työelämän sukupuolen mukainen segregaatio on poikkeuksellisen voimakasta. Miesten ja naisten eriytyminen eri aloille alkaa jo siirryttäessä peruskoulusta toiselle asteelle. Purkutalkoot hankkeessa on tarkasteltu tähän siirtymään liittyviä nuorten koulutusvalintoja ja niiden taustatekijöitä. Hankkeen tavoite on lieventää ja purkaa koulutuksen sekä työelämän sukupuolen mukaista segregaatiota tuottamalla tietoa segregaatioon liittyvistä ilmiöistä, sukupuolittuneista ammattikäsityksistä, nuorten tasa-arvonäkemyksistä ja koulutusvalintaprosessista. Tutkijat lähestyivät aihetta monimenetelmäisesti laadullisten ja määrällisten
aineistojen sekä aikaisemman kirjallisuuden kautta.

Kieliversiot: